Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Supports are subject to the following rules:

  • You can support up to 4 proposals.
  • You must distribute a minimum of 4 supports among different proposals. You have to support 4 more proposals for your supports to be taken into account.

‘Mock proposal’ per a la co-creació participativa de la declaració final del VIII Congrés d’Economia Feminista (Barcelona, 16-18 març 2023)

Avatar: Susana Galan
Susana Galan

Descripció:

Objectiu del taller: Explorar estratègies (des d’un punt de vista tècnic i de praxis feminista) per incorporar Decidim com a eina per a la co-creació i co-edició de forma participativa de la declaració final del VIII Congrés d’Economia Feminista (Barcelona, 16-18 març 2023).

Antecedents: El grup de recerca Dimmons (IN3, UOC) ha participat en diversos projectes en què s’ha experimentat amb la co-creació participativa de polítiques i narratives: Amb Economies col·laboratives procomuns: polítiques, tecnologies i ciutat per a les persones (2016), celebrada en el marc de Procomuns, més de 300 participants van generar de forma col·laborativa una carta de recomanacions polítiques amb 120 propostes per presentar al procés de participació consultiva que es va obrir en relació al Pla d'Actuació Municipal 2016-2019 de l’Ajuntament de Barcelona. Posteriorment, al DDDC Sprint: DDDC Manifesto co-writing meeting, co-organitzat amb Tecnopolítica dins del projecte DECODE i en paral·lel a la Sharing Cities Action per promoure polítiques d’economia de plataforma d’abast europeu (2018), es va treballar conjuntament en l’elaboració d’un text sobre sobirania i procomuns de dades, el Data Commons Manifesto (2019), que també es va articular amb Decidim.

Sobre la base d’aquestes experiències prèvies, i amb la voluntat de promoure el caràcter democràtic i participatiu de la declaració final del VIII Congrés d’Economia Feminista, volem organitzar una mock proposal orientada a la identificació de potencialitats i limitacions i a la generació d’idees al voltant de les següents qüestions:

  • Quines funcionalitats de Decidim permeten la participació de la ciutadania de forma col·laborativa en les diferents fases de la preparació de la declaració final del congrés (recollida de propostes, concreció i esmenes, publicació i validació)? Quines limitacions hi ha?
  • Tenint en compte les limitacions detectades, quin tipus d’eines o espais es podrien crear, en el marc de Decidim, per promoure la reflexió i el co-disseny de les propostes?
  • Des d’una perspectiva feminista interseccional, quin tipus d’accions (estratègies de comunicació, millora de l’accessibilitat, etc.) s’haurien de dur a terme per facilitar la participació plural de potencials participants en tota la seva diversitat (gènere, classe, raça/ètnia, diversitat funcional, edat, etc.)?


Metodologia:

El taller adoptarà una metodologia pràctica i participativa organitzada al voltant de la co-creació d’una mock proposal sobre la base de les declaracions finals resultants de les edicions prèvies del Congrés d’Economia Feminista. Al finalitzar aquesta activitat, es dinamitzarà un debat al voltant de les limitacions detectades (tant des d’un punt de vista tècnic com de praxis feminista) i possibles solucions. Com a resultat del taller es generarà un document que incorporarà la diagnosi i una sèrie de recomanacions. El document es compartirà amb les persones participants per a la seva revisió i aprovació. Els resultats esperats poden contribuir, per una banda, a establir les bases de com obrir la narrativa i concretar una declaració final de congrés amb Decidim. Per una altra banda, permetran definir possibles millores, requeriments o complements de dinamització per a aquest ús específic de l'eina. 

Nombre màxim de persones assistents: 20

Nombre de persones dinamitzadores del taller: 2

Idioma del taller: Català/castellà en funció de les persones participants

Necessitats logístiques: Pantalla, projector, pissarra, rotuladors/guixos

¿Necessites suport per venir a Barcelona? No

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share