Saltar al contenido principal

Configuración de cookies

Utilizamos cookies para asegurar las funcionalidades básicas del sitio web y para mejorar tu experiencia en línea. Puedes configurar y aceptar el uso de las cookies, y modificar tus opciones de consentimiento en cualquier momento.

Esenciales

Preferencias

Analíticas y estadísticas

Marketing

Cambios en "16na Sesión Operativa Metadecidim (SOM)"

Avatar: Alicia Mullor
Alicia Mullor

Descripción (Castellano)

 • -

  11.00h - L'Alicia dóna la benvinguda a les assistents i presenta l'agenda de la sessió.

  11.15h - L'Elisenda ens explica el context general del procés de Governança de la Comunitat, i en concret:

  •     En quin punt estem del procés
  •     Què s’espera treure del procés participatiu
  •     Com va el procés de verificació i com és aquest procés

  11.30h - Ens dividim en grups i comencem el punt fort i objectiu principal de la trobada d'avui: treballar en la fase de propostes, concretament elaborar propostes en una sèrie de categories dins del marc de la governança:

  • Missió, Visió, Valors
  • Membresía
  • Estructura Organitzativa: Òrgans i funcions
  • Presa de decisions i resolució de conflictes
  • Sostenibilitat econòmica
  • Transparència i rendició de comptes

  Dinàmica de la sessió: Ens separem en subgrups de entre 4-5 persones. Cada grup treballa en una de les categoríes, segons afinitat. Tots els grups treballen seguint el mateix guió. És més important l'afinitat amb la categoría que que totes les categoríes quedin cobertes, pot ser que quedin categoríes buides.

  La configuració final és:

  • Missió, Visió, Valors: 1 grup
  • Membresía: 0 grups
  • Estructura Organitzativa: Òrgans i funcions 2 grups
  • Presa de decisions i resolució de conflictes 2 grups
  • Sostenibilitat econòmica 2 grups
  • Transparència i rendició de comptes 0 grups

  Fases del treball en grups:

  • Una primera fase de somnis en la que imaginem com és el Decidim del futur, com si ja hagués succeït. Per fer-ho visualitzem com serà el Decidim al 2030 i compartim en els grups, anotant les idees més reveladores. Després es llegeixen aquestes idees en passat, com si ha haguéssin succeït.
  • Una segona fase de indagació sobre possibles propostes encaminades a construïr aquesta organització que hem somiat. En aquesta fase partim de les propostes ja elaborades per a aquesta categoria, dels somnis cap a on volem anar i d'un seguit de criteris comuns elaborats a la SOM anterior, que són: Transparència, democràcia, màxima inclusió/representativitat, sostenibilitat econòmica, eficàcia en la gestió, internacionalització i adaptació als canvis/àgil
  • Una tercera fase de concreció i elaboració de les propostes, que podeu veure aquí

  Després de la primera i de la tercera fase fem una mica de collita del què ha sortit en plenari, i de com ha anat el procés. En general ha anat bé, la fase de somnis ha estat molt energitzadora, i la fase de propostes ha estat més complexa de dur a terme. Alguns dels feedbacks que s'han recollit són que les categoríes no son absolutes i que per elaborar propostes d'algunes sería necessari/més ric tenir en compte d'altres, que potser s'hauria de començar per la visió i seguir amb les altres, i que seria interessant poder dedicar més temps i espai a aquesta fase d'elaboració de propostes.

  14.00h - Acomiadem la sessió amb el feedback del dia i ens anem a dinar plegades!

 • +

  11.00h - Alicia da la bienvenida a las asistentes y presenta la agenda de la sesión.

  11.15h - Elisenda nos cuenta el contexto general del proceso de Gobernanza de la Comunidad, y en concreto:

  • En qué punto estamos del proceso.
  • Qué resultados esperamos obtener del proceso participativo.
  • Cómo va el proceso de verificación y en qué consiste dicho proceso.

  11.30h - Nos dividimos en grupos y empezamos el punto fuerte y objetivo principal del encuentro de hoy: trabajar en la fase de propuestas, concretamente elaborar propuestas dentro del marco de la gobernanza:

  • Misión, Visión, Valores.
  • Membresía.
  • Estructura Organizativa: Órganos y funciones.
  • Toma de decisiones y resolución de conflictos.
  • Sostenibilidad económica.
  • Transparencia y rendición de cuentas.

  Dinámica de la sesión: Nos separamos en subgrupos de entre 4-5 personas. Cada grupo trabaja en una de las categorías, según afinidad. Todos los grupos trabajan siguiendo el mismo guion. Es más importante la afinidad con la categoría que cubrir todas las categorías, puede que queden categorías vacías.

  La configuración final es:

  • Misión, Visión, Valores: 1 grupo.
  • Membresía: 0 grupos.
  • Estructura Organizativa: Órganos y funciones: 2 grupos.
  • Toma de decisiones y resolución de conflictos: 2 grupos.
  • Sostenibilidad económica: 2 grupos.
  • Transparencia y rendición de cuentas: 0 grupos.

  Fases del trabajo en grupos:

  • Una primera fase de sueños en la que imaginamos como es la organización Decidim del futuro, como si ya hubiera sucedido. Para ello visualizamos cómo será el Decidim en el 2030 y compartimos en los grupos, anotando las ideas más reveladoras. Después se leen estas ideas en pasado, como si ya hubieran sucedido.
  • Una segunda fase de indagación sobre posibles propuestas encaminadas a construir esta organización que hemos soñado. En esta fase partimos de las propuestas ya elaboradas para esta categoría, de los sueños hacia los que queremos ir y de una serie de criterios comunes elaborados en la SOM anterior, que son: Transparencia, democracia, máxima inclusión/representatividad, sostenibilidad económica, eficacia en la gestión, internacionalización y adaptación a los cambios/ágil
  • Una tercera fase de concreción y elaboración de las propuestas, que se puede ver aquí.

  Después de la primera y de la tercera fase hacemos un poco de cosecha de lo que ha salido en plenario, y de cómo ha ido el proceso. En general ha ido bien, la fase de sueños ha sido muy energetizadora, y la fase de propuestas ha sido más compleja de llevar a cabo. Algunos de los feedbacks que se han recogido son que las categorías no son absolutas y que para elaborar propuestas de algunas sería necesario/más rico tener en cuenta otras, que quizás se debería empezar por la visión y seguir con las demás , y que sería interesante poder dedicar más tiempo y espacio a esta fase de elaboración de propuestas.

  14.00h - Despedimos la sesión con el feedback del día y nos vamos a comer juntas!

Descripción (English)

 • -

  11.00h - L'Alicia dóna la benvinguda a les assistents i presenta l'agenda de la sessió.

  11.15h - L'Elisenda ens explica el context general del procés de Governança de la Comunitat, i en concret:

  •     En quin punt estem del procés
  •     Què s’espera treure del procés participatiu
  •     Com va el procés de verificació i com és aquest procés

  11.30h - Ens dividim en grups i comencem el punt fort i objectiu principal de la trobada d'avui: treballar en la fase de propostes, concretament elaborar propostes en una sèrie de categories dins del marc de la governança:

  • Missió, Visió, Valors
  • Membresía
  • Estructura Organitzativa: Òrgans i funcions
  • Presa de decisions i resolució de conflictes
  • Sostenibilitat econòmica
  • Transparència i rendició de comptes

  Dinàmica de la sessió: Ens separem en subgrups de entre 4-5 persones. Cada grup treballa en una de les categoríes, segons afinitat. Tots els grups treballen seguint el mateix guió. És més important l'afinitat amb la categoría que que totes les categoríes quedin cobertes, pot ser que quedin categoríes buides.

  La configuració final és:

  • Missió, Visió, Valors: 1 grup
  • Membresía: 0 grups
  • Estructura Organitzativa: Òrgans i funcions 2 grups
  • Presa de decisions i resolució de conflictes 2 grups
  • Sostenibilitat econòmica 2 grups
  • Transparència i rendició de comptes 0 grups

  Fases del treball en grups:

  • Una primera fase de somnis en la que imaginem com és el Decidim del futur, com si ja hagués succeït. Per fer-ho visualitzem com serà el Decidim al 2030 i compartim en els grups, anotant les idees més reveladores. Després es llegeixen aquestes idees en passat, com si ha haguéssin succeït.
  • Una segona fase de indagació sobre possibles propostes encaminades a construïr aquesta organització que hem somiat. En aquesta fase partim de les propostes ja elaborades per a aquesta categoria, dels somnis cap a on volem anar i d'un seguit de criteris comuns elaborats a la SOM anterior, que són: Transparència, democràcia, màxima inclusió/representativitat, sostenibilitat econòmica, eficàcia en la gestió, internacionalització i adaptació als canvis/àgil
  • Una tercera fase de concreció i elaboració de les propostes, que podeu veure aquí

  Després de la primera i de la tercera fase fem una mica de collita del què ha sortit en plenari, i de com ha anat el procés. En general ha anat bé, la fase de somnis ha estat molt energitzadora, i la fase de propostes ha estat més complexa de dur a terme. Alguns dels feedbacks que s'han recollit són que les categoríes no son absolutes i que per elaborar propostes d'algunes sería necessari/més ric tenir en compte d'altres, que potser s'hauria de començar per la visió i seguir amb les altres, i que seria interessant poder dedicar més temps i espai a aquesta fase d'elaboració de propostes.

  14.00h - Acomiadem la sessió amb el feedback del dia i ens anem a dinar plegades!

 • +

  11.00h - Alicia da la bienvenida a las asistentes y presenta la agenda de la sesión.

  11.15h - Elisenda nos cuenta el contexto general del proceso de Gobernanza de la Comunidad, y en concreto:

  • En qué punto estamos del proceso.
  • Qué resultados esperamos obtener del proceso participativo.
  • Cómo va el proceso de verificación y en qué consiste dicho proceso.

  11.30h - Nos dividimos en grupos y empezamos el punto fuerte y objetivo principal del encuentro de hoy: trabajar en la fase de propuestas, concretamente elaborar propuestas dentro del marco de la gobernanza:

  • Misión, Visión, Valores.
  • Membresía.
  • Estructura Organizativa: Órganos y funciones.
  • Toma de decisiones y resolución de conflictos.
  • Sostenibilidad económica.
  • Transparencia y rendición de cuentas.

  Dinámica de la sesión: Nos separamos en subgrupos de entre 4-5 personas. Cada grupo trabaja en una de las categorías, según afinidad. Todos los grupos trabajan siguiendo el mismo guion. Es más importante la afinidad con la categoría que cubrir todas las categorías, puede que queden categorías vacías.

  La configuración final es:

  • Misión, Visión, Valores: 1 grupo.
  • Membresía: 0 grupos.
  • Estructura Organizativa: Órganos y funciones: 2 grupos.
  • Toma de decisiones y resolución de conflictos: 2 grupos.
  • Sostenibilidad económica: 2 grupos.
  • Transparencia y rendición de cuentas: 0 grupos.

  Fases del trabajo en grupos:

  • Una primera fase de sueños en la que imaginamos como es la organización Decidim del futuro, como si ya hubiera sucedido. Para ello visualizamos cómo será el Decidim en el 2030 y compartimos en los grupos, anotando las ideas más reveladoras. Después se leen estas ideas en pasado, como si ya hubieran sucedido.
  • Una segunda fase de indagación sobre posibles propuestas encaminadas a construir esta organización que hemos soñado. En esta fase partimos de las propuestas ya elaboradas para esta categoría, de los sueños hacia los que queremos ir y de una serie de criterios comunes elaborados en la SOM anterior, que son: Transparencia, democracia, máxima inclusión/representatividad, sostenibilidad económica, eficacia en la gestión, internacionalización y adaptación a los cambios/ágil
  • Una tercera fase de concreción y elaboración de las propuestas, que se puede ver aquí.

  Después de la primera y de la tercera fase hacemos un poco de cosecha de lo que ha salido en plenario, y de cómo ha ido el proceso. En general ha ido bien, la fase de sueños ha sido muy energetizadora, y la fase de propuestas ha sido más compleja de llevar a cabo. Algunos de los feedbacks que se han recogido son que las categorías no son absolutas y que para elaborar propuestas de algunas sería necesario/más rico tener en cuenta otras, que quizás se debería empezar por la visión y seguir con las demás , y que sería interesante poder dedicar más tiempo y espacio a esta fase de elaboración de propuestas.

  14.00h - Despedimos la sesión con el feedback del día y nos vamos a comer juntas!

Confirmar

Por favor, inicia la sesión

La contraseña es demasiado corta.

Compartir