Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Pàgines legals

Termes i condicions d'ús

Aspectes legals i condicions d’ús de la plataforma de participació de la Comunitat Metadecidim, meta.decidim.org


A. Informació bàsica sobre protecció de dades:

 • Responsable del tractament: Ajuntament de Barcelona.
 • Finalitat del tractament: gestionar el contacte amb els ciutadans i persones interessades a participar més activament en els actes, òrgans i processos de participació de la ciutat incloses les opinions polítiques dels usuaris que les puguin publicar.
 • Base legal pel tractament: és el consentiment de l’usuari mitjançant l’acceptació dels termes i condicions d’us.
 • Destinataris de les dades: no seran comunicades a tercers excepte per obligació legal.
 • Drets: per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió així com d’altres drets reconeguts a la normativa pot enviar un correu a hola@decidim.org.

Aquest avís legal informa de manera concisa dels aspectes principals de la plataforma de participació digital Metadecidim (meta.decidim.org), impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. La plataforma té per objectiu promoure la participació ciutadana i la democràcia directa, deliberativa i participativa a la ciutat a través dels diferents processos, espais i òrgans de participació, generant formes de interacció directa i oberta entre l’Ajuntament, la ciutadania, i els diferents agents socials de la ciutat. Metadecidim està orientada a promoure la deliberació i el debat ciutadà, la transparència i la traçabilitat de la participació (en cap cas per traçar a les persones usuàries), i a la generació d’espais de participació presencials i digitals.

El ciutadà que accedeix a aquesta plataforma es compromet a acceptar i complir tot el que preveu aquest avís legal i el conjunt de les disposicions aplicables. També es compromet a fer un ús lícit i adequat dels continguts i els serveis i a abstenir-se de qualsevol conducta il·legal o contrària a la bona fe.

La plataforma Metadecidim (meta.decidim.org) és gestionada per la Direcció de Recerca, Desenvolupament i Innovació de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència sota la direcció del Comissionat de participació Ciutadana i per la Regidoria de Participació i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Informàtica i de la Direcció de Comunicació del mateix Ajuntament.

A. Àmbit d’aplicació d’aquestes condicions d’ús

Les condicions d’ús següents per a la participació en la plataforma Metadecidim vinculen a totes les persones que participin en aquest lloc web. En el moment de registrar-vos s’us sol·licitarà que accepteu aquestes condicions.

L’Ajuntament de Barcelona es reserva la facultat de modificar les condicions presents per a la plataforma i publicarà en aquest lloc web l’última versió d’aquestes condicions. Per tal de mantenir-vos informats dels canvis futurs, us aconsellem que visiteu aquesta pàgina de tant en tant. S’informarà a les persones usuàries de les modificacions quan n’afectin la privacitat i/o la seguretat.

B. Objectiu de la iniciativa

Mitjançant la plataforma Metadecidim, l’Ajuntament de Barcelona vol fomentar la participació ciutadana de manera oberta i transparent i implicar la ciutadania i els diferents agents socials en la millora de la qualitat democràtica de la vida de la ciutat en el seu conjunt, en la definició i disseny de polítiques públiques i actuacions municipals, així com en la valoració, informació, discussió, priorització i decisió sobre aquelles polítiques i actuacions, de institucions municipals, públiques així com de iniciatives ciudadanes, associatives o socials que així ho desitgin. D’aquesta manera es busca afrontar els reptes i les dificultats que es plantegen a la ciutat, amb l’objectiu de millorar-la i obrir-la al conjunt de la ciutadania a través de múltiples processos, espais, òrgans i altres formes de participació ciutadana.

L’Ajuntament opta per una democràcia participativa, directa i deliberativa visibilitzant i fomentant les iniciatives que, tant de forma individual com col·lectiva, puguin contribuir a debatre, dissenyar i/o valorar accions municipals i ciutadanes en favor del bé comú. La plataforma també té com a objectiu facilitar i visibilitzar els debats, el disseny, la valoració, la negociació i la modificació, el seguiment, i l’avaluació de polítiques públiques que puguin realitzar-se fora de la plataforma, per poder oferir a la ciutadania la màxima transparència. En aquest sentit meta.decidim.org ha de poder acollir futures iniciatives de participació ciutadana i democràcia directa, participativa o deliberativa, incloses aquelles que promoguin una desintermediació entre el Govern municipal i la ciutadania de Barcelona i aquelles que fomentin i facilitin la cooperació, associació i la autoorganizació entre la pròpia ciutadania.

C. Aspectes generals de la participació en la plataforma meta.decidim.org

Hi pot participar qualsevol persona física a partir de 16 anys que s’hagi registrat prèviament a la plataforma meta.decidim.org. Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, la persona registrada declara que té 16 anys o més. Els majors d’edat dels quals depenen els menors són els responsables de l’actuació d’aquests menors en la plataforma Metadecidim. La plataforma també permet la possibilitat d’obrir el registre a entitats, col·lectius, grups i/o organitzacions ciutadanes i actors rellevants de la ciutat.

Com que la plataforma Metadecidim és un punt de trobada que té l’objectiu de promoure la participació ciutadana per a la millora de la ciutat, les persones usuàries estan obligades a fer-ne un ús diligent i d’acord amb aquest objectiu.

L’Ajuntament de Barcelona no és responsable de l’ús incorrecte de la plataforma Metadecidim que en facin les persones usuàries o dels continguts que aquestes hi aportin. Cada persona usuària és responsable d’utilitzar la plataforma correctament, així com de la legalitat dels continguts i de les opinions que hi hagi compartit.

No és permès afegir cap contingut il·legal o no autoritzat al lloc web, com per exemple informació que tingui les característiques següents:

 • que sigui falsa o enganyosa;
 • que infringeixi qualsevol dret de l’Ajuntament o de qualsevol tercera part, com per exemple, el copyright, les marques registrades o altres drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets relacionats;
 • que atempti contra la intimitat d’un tercer, com publicar detalls personals dels participants, com el nom, l’adreça, el número de telèfon, el correu electrònic, fotografies o qualsevol altra informació de caràcter personal;
 • que contingui virus, troians, robots o altres programes que puguin perjudicar el lloc web o els sistemes de l’Ajuntament o bé el lloc web o el sistema de qualsevol tercera part, o bé que tinguin la intenció d’eludir les mesures tècniques dissenyades per al funcionament correcte de la plataforma;
 • que pretengui enviar correu brossa als usuaris o sobrecarregar el sistema;
 • que tingui el caràcter de cadena de missatges, joc piramidal o joc d’atzar;
 • que tingui finalitats comercials, com publicar ofertes de treball o anuncis;
 • que no estigui conforme amb la decència pública; en conseqüència, el contingut no ha d’incitar a l’odi, discriminar, amenaçar, provocar, ni tenir un sentit o un caràcter sexual, violent, groller, ni ofensiu;
 • que infringeixi una llei o una regulació aplicable;
 • que faci campanyes promovent el vot massiu per a altres propostes no relacionades amb el procés i el marc de debat, i
 • que creï múltiples usuaris simulant ser persones diferents (astroturfing).

L’Ajuntament de Barcelona no es fa responsable de la qualitat, l’originalitat, l’autenticitat, la legalitat o la seguretat dels continguts que les persones usuàries aportin a la plataforma. Això no obstant, l’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret a eliminar de la plataforma Metadecidim les opinions, informacions, comentaris, propostes o arxius que contradiguin aquestes condicions d’ús, i pot instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament amb la finalitat de preservar l’objectiu fonamental de la plataforma Metadecidim, L’Ajuntament de Barcelona es reserva també la potestat —sense cap avís previ— de suspendre temporalment les activitats d’un participant en la plataforma, desactivar-ne el compte de la manera que sigui, esborrar-ne el contingut, eliminar-ne el compte o enviar un avís, especialment, i sense limitar-s’hi, en els casos següents:

 • si es produeix una infracció d’aquestes condicions d’ús de la plataforma de participació i
 • si l’Ajuntament creu que l’activitat de la persona participant és perjudicial per als altres, per al lloc web o per a l’Ajuntament.

La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o les reclamacions de tercers que se’n puguin derivar. En cap cas l’Ajuntament de Barcelona no serà responsable de l’ús indegut del lloc de la plataforma o dels continguts que s’hi comparteixin, ni respondrà sobre la utilització que una persona física faci de les idees aportades, ni sobre la idoneïtat d’aquestes idees, ni sobre els resultats que se’n derivin. En cas que el contingut inclogui un enllaç a un altre lloc web, l’Ajuntament de Barcelona no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i/o perjudicis deguts a l’accés als continguts d’aquest enllaç, ni tampoc pel contingut que hi pugui haver en aquest mateix enllaç. En cas que es produeixi una disputa de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants en el lloc web o en un tercer, l’Ajuntament de Barcelona queda eximit de tota responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de la naturalesa que sigui que estiguin relacionats d’alguna manera amb aquesta disputa.

D. Funcionament de la plataforma

Els participants poden accedir i navegar per la plataforma Metadecidim lliurement i de forma anònima. Només quan vulguin realitzar alguna acció que impliqui la creació, el suport o el comentari d’una proposta o la participació en un debat caldrà que es registrin prèviament. El registre que permetrà participar en la plataforma fent comentaris en una secció o creant propostes s’ha de realitzar introduint-hi les dades següents: nom d’usuari, correu electrònic, contrasenya i acceptació de les condicions d’ús. A l’usuari se li requerirà que verifiqui el seu compte confirmant que té 16 anys o més i que està empadronat a Barcelona. Amb aquest fi es demanaran tres dades relatives al padró (DNI, codi postal i data de naixement) Aquestes dades seran utilitzades amb l’únic objectiu de verificar el compte, i no s’utilitzaran amb posterioritat.

La plataforma permet també la possibilitat de donar-hi d’alta entitats, col·lectius i/o organitzacions, i en aquest cas, se sol·licitaran les dades següents: nom de l’organització, persona responsable, correu electrònic, telèfon, contrasenya i acceptació de les condicions d’ús.

La persona registrada pot interactuar amb la plataforma a través de les diferents funcionalitats habilitades per cadascun dels processos de participació (debats, propostes, trobades,...) . La persona verificada podrà donar suport a les propostes i participar en els processos de priorització d’aquestes.

E. Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants que tenim en compte al gestionar la present plataforma. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtinguts a través de la plataforma METADECIDIM i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

El titular responsable del tractament de les dades d’usuaris i subscriptors és:

AJUNTAMENT DE BARCELONA; Gerència de Drets de la ciutadania cultura, participació i transparència; CIF: P-0801900B; Adreça: Plaça Sant Jaume 1, 08002 Barcelona.

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

METADECIDIM és una plataforma digital que permet gestionar el contacte amb els ciutadans i persones interessades a participar més activament en els actes, òrgans i processos de participació de la ciutat. Les dades personals es tractaran per a les següents finalitats:

 • gestionar les consultes dels usuaris i atendre qualsevol sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte.
 • gestionar les subscripcions a les que els usuaris es donin d’alta.
 • fer comprovacions al padró de Barcelona per validar el dret a vot. Aquestes comprovacions es duen a terme mitjançant les següents dades: DNI, codi postal i data de naixement. Aquestes dades no s’utilitzaran amb posterioritat.
 • elaborar anàlisis estadístiques, mesuraments i estudis de mercat sobre els processos de participació, els usuaris i les seves necessitats, tendències, interessos i preferències.
 • remetre comunicats informatius (com l’enviament del butlletí electrònic): Al moment de la recopilació de dades personals se li demanarà el seu consentiment per poder enviar-li informació sobre les activitats, continguts i processos relacionats amb la present plataforma. L'usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, comunicant el seu desig de no rebre més comunicacions tot seguint les instruccions que s'indiquen en el peu de cadascun dels enviaments que rebi.

Imatges: Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a la LO 1/1982 de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’usuari només podrà publicar imatges de càrrecs públics o terceres persones que de manera accessòria participin d’un esdeveniment públic. Per d’altres supòsits l’usuari haurà de disposar de la pertinent autorització per dur a terme la publicació.

Categories especials de dades: les opinions polítiques son considerades categories especials de dades. L’Ajuntament precisa del consentiment explícit per poder publicar-les a la plataforma.

• La base legal per als citats tractaments és el consentiment que es considera atorgat marcant la corresponent casella habilitada a l’efecte. De tal manera que no es podrà remetre el formulari sense haver marcat el checkbox.

• El termini de conservació: les dades seran eliminades quan ho sol·liciti el titular.

3.- Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals no seran cedides a tercers excepte per obligació legal a jutges i tribunals que ho sol·licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.

El seu nom d’usuari és públic, per tant serà visible a la plataforma. Tingui en compte que les imatges i les comunicacions realitzades a la plataforma (comentaris, propostes, etc.) seran també d'accés públic. No obstant això, mai es faran públics les dades relacionades amb la presa de decisions (p. ex. que donis suport a una proposta o que validis un pressupost), ni la teva adreça de correu electrònic.

No està prevista la transferència internacional de les seves dades.

4.- Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades s’estan tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió (i dret a l’oblit) quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

IMPORTANT REFERÈNCIA AL DRET A L’OBLIT I SUPRESSIÓ DE LES DADES:

En relació als comentaris, continguts i aportacions dutes a terme i publicades pels propis usuaris s’ha de tenir en compte que en alguns supòsits, i donat el caràcter públic de la iniciativa, no es podrà fer efectiu el dret a l’oblit i/o la supressió de certes dades.

No obstant, es durà a terme l’anonimització de les dades sempre que aquest procés no dificulti el seguiment de la corresponent iniciativa ciutadana.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (APDCAT.- www.apdcat.gencat.cat) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic: hola@decidim.org o seguint les indicacions del següent enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’Ajuntament aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

F. Condicions pel tractament dels continguts proporcionats pels usuaris

Les condicions presents regulen els termes aplicables al contingut enviat pels usuaris d’aquesta plataforma mitjançant el formulari corresponent (en endavant, el “contingut”). El contingut no inclou aquelles dades de caràcter personal (expecte el nom públic de l'usuari) que són proporcionades a l'hora de realitzar el registre i la verificació, només inclou el contingut públic proporcionat per l'usuari (comentaris, propostes,...). . Aquestes condicions s’apliquen tant al contingut remès inicialment a la plataforma Metadecidim com a qualsevol contingut que s’enviï amb posterioritat o es manifesti a l’Ajuntament de Barcelona:

 • No-confidencialitat: Tot el contingut tramès per l’usuari a l’Ajuntament de Barcelona ha de ser susceptible de ser conegut pel públic en general. Per tant, l’Ajuntament de Barcelona tractarà el dit contingut com a informació no confidencial.
 • Procediment: En el cas que l’Ajuntament de Barcelona estigui interessat en el contingut tramès per l’usuari, es pot posar en contacte amb ell per sol·licitar-li informació addicional, sense que l’Ajuntament adquireixi -per aquest fet- cap compromís respecte de l’usuari. Aquesta informació tindrà el caràcter de no confidencial, sense perjudici que, en el cas que les parts considerin la necessitat d’intercanviar informació de caràcter confidencial, se signi un acord de confidencialitat. Tot això sense perjudici del que estableix l’apartat relatiu a “Drets de propietat intel·lectual i industrial”.
 • Publicitat o difusió dels continguts presentats: Els participants a la plataforma Metadecidim de l’Ajuntament de Barcelona declaren conèixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada a les webs propietat de l’Ajuntament de Barcelona, així com a través d’altres mitjans que l’organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa.
 • Propietat intel·lectual: Sempre que no s’indiqui el contrari, els continguts protegits per la propietat intel·lectual que l’usuari aporti a aquest web quedaran subjectes a una llicència Creative Commons - Reconeixement - Compartir Igual (CC-BY-SA).
 • Procediment d’avís i de retirada: Qualsevol persona, amb motius raonats, pot sol·licitar la retirada de continguts que incompleixin l’avís legal i les condicions d’ús presents; La sol·licitud s’adreçarà a l’Ajuntament de Barcelona, enviant un correu electrònic a l’adreça hola@decidim.org. L’Ajuntament de Barcelona processarà aquestes peticions i es reserva el dret de fer les comprovacions o les verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

G. Drets d'autor, reutilització de la informació i altres drets sobre el lloc web i els seus continguts

L’Ajuntament de Barcelona fomenta l’ús de llicències obertes, la creació d’obres derivades i la reutilització i la modificació de les obres contingudes en aquest web, sempre que es reconegui l’autoria original i es mantingui la mateixa llicència sobre l’obra resultant. Sempre que no s’indiqui el contrari, els continguts protegits per la propietat intel·lectual difosos en aquest web queden subjectes, per defecte, a una llicència Creative Commons - Reconeixement - Compartir Igual (CC-BY-SA). D’acord amb aquesta llicència, qualsevol persona (inclòs l’Ajuntament) podrà fer ús dels continguts protegits, tant per a fins comercials com no comercials, sempre i quan es reconegui l’autoria i es difongui l’obra resultant sota la mateixa llicència CC-BY-SA. Aquesta llicència s’aplicarà tant als continguts aportats per l’Ajuntament com als continguts aportats pels usuaris d’aquest web.

L’Ajuntament de Barcelona permet la reutilització de totes les informacions i les dades difoses per mitjà d’aquest web, subjecte a les condicions següents:

 • Heu de reconèixer adequadament l’autoria, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s’hi han realitzat canvis.
 • No podeu donar a entendre que l’Ajuntament patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

L’Ajuntament de Barcelona respectarà tots els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre el contingut remesos pels usuaris, i no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que es pugui derivar de la publicació, la divulgació i/o la difusió dels continguts aportats sense el consentiment preceptiu dels seus titulars legítims o sense l’empara d’algun ús permès per la llei.

Privacitat de dades

Per respecte a la vostra privacitat i d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer Participació Ciutadana del qual és responsable l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el contacte amb els ciutadans i persones interessades a participar més activament als actes, òrgans i processos de participació promoguts per l'Ajuntament de Barcelona a través de la plataforma Metadecidim. Les vostres dades personals no seran cedides a tercers, a excepció del nom d'usuari que és públic. Tingui en compte que les imatges i les comunicacions realitzades a la plataforma (comentaris, propostes, etc.) seran d'accés públic. No obstant això, mai es faran públics les dades relacionades amb la presa de decisions (p. ex. que donis suport a una proposta o que validis un pressupost), ni la teva adreça de correu electrònic. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit, adjuntant fotocòpia del DNI, al Registre General de l'Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD.

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir