Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Decidim Association - Coordination Committee Meeting

March
02
-
-
Plaça del Canòdrom, El Congrés i els Indians, Barcelona, Barcelona, Cataluña, España
OpenStreetMap - Plaça del Canòdrom, El Congrés i els Indians, Barcelona, Barcelona, Cataluña, España
Avatar: Official meeting
Official meeting
Private meeting Transparent

Regular meeting of the Coordination Committee.

Meeting Minutes

Asistentes: Carol, Yuni, Ángela, Nuria, Bru, Pablo, Sílvia. Invitadas: Maite, Elisenda, Andrés, Nil
Orden del día: comenzamos con 30 minutos de retraso

 • Cómo nos sentimos respecto a la asociación
 • Tiempo de calidad de lo que queremos hacer en los próximos 2 años


 • Actualització sobre la Generalitat: ens han dit que hi ha la possibilitat de que ens acceptin les al·legacions, i això suposaria no haver de tornar els 12.000€ de la revocació parcial i que ens abonin els 10.000€ que encara no hem cobrat. 
 • Carol i Maite estan treballant en la justificació de la subvenció de l’Ajuntament.
 • Es fa una revisió del projecte 2021 per import i concepte, es comunicarà desglossat en la següent newsletter.
 • Núria expressa importància de tenir una estructura forta, però que no per poder-la mantenir perdem de vista quins són els objectius en sí de l’associació (sostenibilitat del software i cura de la comunitat).
 • Des dels càrrecs del comitè s’expressa volum de feina insostenible.
 • Carol posa sobre la taula possibilitat d’agafar una excedència d’un any per treballar al servei de l’Associació des de la Direcció.
 • Establir i protocalitzar vincle amb empreses que formen part de la Comunitat (model open collective). És una qüestió que també està oberta ara que renovem la web, via també model d’sponsorització. Altra model que es posa sobre la taula és https://civicrm.org/partners-contributors.
 • Sobre oferir serveis: es fa la distinció entre formació, allotjaments, desenvolupaments.
 • Serveis de formació i assessorament sí, allotjament i desenvolupament no perquè no hi ha capacitat d’entomar-ho de moment.
 • Bru porta proposta de proposta projecte europeu, workpackage a liderar a territori nacional. És dóna l’ok a liderar-ho com a Associació.
 • Es planteja necessitat de que els certificats acreditatius sobre coneixement del software siguin temporals i sigui l’Associació qui els assigni.
 • Hi ha consens en que l’aposta ha de ser garantir la sostenibilitat i alhora posicionar-la en el rol estratègic de garant de la qualitat i excel·lència del projecte, en totes les seves dimensions: formacions, densevolupament, acompanyament, etc… I per extensió la garant de la qualitat dels serveis que ofereixen les empreses de l’ecosistema.


Propers passos:

 • Esborrany pla estratègic sostenibilitat econòmica de l’Associació, que ha d’incloure:
 • Contribució de les empreses a l’Associació. Participació com a sòcies i publicitació dels seus serveis.
 • Activació Open Collective i Github Sponsors / Política de Membership.
 • Projectes europeus: explicitar criteris de participació de l’Associació en projectes europeus.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share