Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 40. Baixa

Són causes per ser donat de baixa de l'associació: 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió al Comitè de Coordinació a través de la plataforma https://meta.decidim.org/ . 2. No satisfer les quotes fixades. 3. No complir les obligacions estatutàries. 4. Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.

1 amendment

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share