Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 3. Missió, Visió i valors

Missió: Contribuir A TRAVÉS DE LA TECNOPOLÍTICA a la democratització de la societat mitjançant la construcció de tecnologia, metodologies, pràctiques, estàndards, accions, narratives, i valors, de manera lliure, oberta, COL·LABORATIVA I REFLEXIVA. Visió: Compartim la visió d'una societat radicalment democràtica en la qual tota persona pren part entre iguals en la vida en comú, un pas clau per avançar cap a una societat més igualitària, justa, i inclusiva; en definitiva, cap a una societat millor PER A LES PERSONES. L'associació Decidim encarna la seva visió de la societat en la seva pròpia governança: la comunitat decideix l'orientació del projecte Decidim i fa de Decidim una tecnologia de, per, i per a totes. Valors: Des del començament, Decidim compta amb un contracte social que recull els valors del projecte. Totes les persones sòcies de l’associació Decidim es comprometen a respectar aquest contracte. És d'aquí d'on s'extreu aquest valor: https://decidim.org/es/contract/ 1) Compromís i responsabilitat; 2) Igualtat d'oportunitats i indicadors de qualitat; 3) Programari lliure = Autonomia; 4) Confidencialitat de dades 5) Transparència, Traçabilitat i Integritat; 6) Millora contínua i col·laboració interinstitucional; 7) Contingut Obert = Compartir, cooperar

4 amendments

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share