Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Duplicar un formulari d'inscripció al component trobades

La teva sol·licitud de nova funcionalitat està relacionada amb un problema?

Celebrem moltes trobades similars al llarg de l'any i ens seria molt útil poder duplicar els formularis d'inscripció i assignar-los lliurement a altres trobades. Els camps que demanem per inscriure's són molt similars entre les trobades, i ens estalviaria molta feina.

Descriu la solució que desitges
Poder duplicar un formulari d'inscripcions, o establir una plantilla, i poder-lo assignar a altres trobades.

Descriu alternatives que hagis considerat
Actualment fem servir Google forms, ja que ens permet duplicar formularis fàcilment. Ens agradaria poder fer servir el Decidim.

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share