Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Changes at "Community Meeting: Decidim 101, thematic groups updates and open call for content"

Avatar: Pauline Bessoles
Pauline Bessoles

Title (English)

 • +Community Meeting: Decidim 101, thematic groups updates and open call for content

Title (Català)

 • +Trobada de la comunitat: Decidim 101, actualització de grups temàtics i convocatòria de continguts

Title (Castellano)

 • +Encuentro de la comunidad: Decidim 101, actualización de los grupos temáticos y convocatoria abierta de contenidos

Description (English)

 • +

  You are all invited to this community call, which brings 2023 to a close and gives you a glimpse of the new meeting format that we have imagined for 2024.

  This program includes a permanent open call for ideas, so that any member of the community can present, for example :

  • an interesting use case of Decidim ;
  • the development of a new module ;
  • a new Decidim community in the making ;
  • and any idea you could have!

  This will also be a space where thematic groups (translations, design, etc.) can present their progress and questions (if they so wish) and recruit potentially interested people!

  Finally, we want to create this format to facilitate the on-boarding of newcomers to the community, so that they feel welcome and can quickly identify the different areas where they can contribute and the people they can turn to.

Description (Català)

 • +

  Tots estan convidats a aquesta conferència comunitària, que se celebrarà a finals del 2023 i us permetrà veure el nou format de trobada que hem imaginat per al 2024.

  Aquest programa inclou una convocatòria permanent d'idees, de manera que es pugui presentar qualsevol membre de la comunitat, per exemple:

  • un cas d'ús interessant de Decidim;
  • desenvolupament d'un mòdul nou;
  • una nova comunitat Decidim in cineres;
  • i vols idea que et vindrà!

  També hi haurà un espai on els grups teòrics (traduccions, dissenys, etc.) podran presentar els vostres avenços i suggeriments (si es volen) i reclutar persones potencialment interessades!

  Finalment, volem crear aquest format per facilitar la benvingut de les persones que s'han incorporat a la comunitat, perquè siguin benvingudes i puguin identificar ràpidament els diferents àmbits en els quals poden contribuir i les persones a les quals poden dirigir.

Description (Castellano)

 • +

  Están todos invitados a esta convocatoria comunitaria, que pone fin a 2023 y permite vislumbrar el nuevo formato de reunión que hemos imaginado para 2024.

  Este programa incluye una convocatoria abierta permanente de ideas, para que cualquier miembro de la comunidad pueda presentar, por ejemplo :

  • un caso de uso interesante de Decidim ;
  • el desarrollo de un nuevo módulo ;
  • una nueva comunidad Decidim en ciernes ;
  • y ¡cualquier idea que se te ocurra!

  Será también un espacio donde los grupos temáticos (traducciones, diseño, etc.) podrán presentar sus avances y preguntas (si así lo desean) ¡y reclutar personas potencialmente interesadas!

  Por último, queremos crear este formato para facilitar la acogida de las personas recién llegadas en la comunidad, para que se sientan bienvenidos y puedan identificar rápidamente las diferentes áreas en las que pueden contribuir y las personas a las que pueden dirigirse.

Start time

 • +2023-12-14 16:00:00 +0100

End time

 • +2023-12-14 17:00:00 +0100

Address

Location (English)

Location (Català)

Location (Castellano)

Location hints (English)

Location hints (Català)

Location hints (Castellano)

Scope

 • +Community

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share