Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Changes at "Community Meeting 2: Online voting with Decidim"

Avatar: Nil Homedes
Nil Homedes

Title (English)

 • -Community meeting 2: Online voting with Decidim
 • +Community Meeting 2: Online voting with Decidim

Title (Català)

 • -Community meeting 2: Vot electrònic amb Decidim
 • +Community Meeting 2: Vot electrònic amb Decidim

Title (Castellano)

 • -Community meeting 2: Voto electrónico con Decidim
 • +Community Meeting 2: Voto electrónico con Decidim

Description (English)

 • -

  This summer we will release a new module that will allow online voting with Decidim. We wanted to share the different complexities we have encountered and open the debate on the challenges posed by these voting systems.

  Watch the session here (in Spanish)


  The team behind this development presented the new module:

  • Eva Solà and Oriol Gual from Codegram
  • Andrés Pereira de Lucena (Technological advisor of Decidim).

  We invited the following experts to contribute to the conversation from the technological, cryptographic and academic fields. 


  1. Ferran Reyes, Communication and Community Lead at Vocdoni, a platform that builds governance solutions and a universally verifiable, anonymous and scalable digital voting system.
  2. David Dueñas, Assistant Professor at MINDS (Management in Networked and Digital Societies) department of Kozminski University and the NeRDS (New Research on Digital Societies) group.
  3. Vanesa Daza, Senior Lecturer at Pompeu Fabra University. Researcher in cryptology, crypto-security and blockchain.
  4. Xavier Puig, CIO of the Department of External Action, Institutional Relations and Transparency of the Generalitat de Catalunya.
  5. Paz Morillo, mathematician. Associate Professor at the Universitat Politècnica de Catalunya. Member of the MAK research group (Mathematics Applied to Cryptography).


  📂 Technical documentation

  1. https://docs.decidim.org/bulletin-board/
  2. https://github.com/decidim/decidim-bulletin-board
  3. https://electionguard-python.readthedocs.io/en/latest/

  The activity was held in Spanish, but here are some notes in English written by Oliver Azevedo: https://github.com/liquidvotingio/decidim-module-liquidvoting/discussions/105

 • +

  This summer we will release a new module that will allow online voting with Decidim. We wanted to share the different complexities we have encountered and open the debate on the challenges posed by these voting systems.

  Watch the session here (in Spanish)


  The team behind this development presented the new module:

  • Eva Solà and Oriol Gual from Codegram
  • Andrés Pereira de Lucena (Technological advisor of Decidim).

  We invited the following experts to contribute to the conversation from the technological, cryptographic and academic fields. 


  1. Ferran Reyes, Communication and Community Lead at Vocdoni, a platform that builds governance solutions and a universally verifiable, anonymous and scalable digital voting system.
  2. David Dueñas, Assistant Professor at MINDS (Management in Networked and Digital Societies) department of Kozminski University and the NeRDS (New Research on Digital Societies) group.
  3. Vanesa Daza, Senior Lecturer at Pompeu Fabra University. Researcher in cryptology, crypto-security and blockchain.
  4. Xavier Puig, CIO of the Department of External Action, Institutional Relations and Transparency of the Generalitat de Catalunya.
  5. Paz Morillo, mathematician. Associate Professor at the Universitat Politècnica de Catalunya. Member of the MAK research group (Mathematics Applied to Cryptography).


  📂 Technical documentation

  1. https://docs.decidim.org/bulletin-board/
  2. https://github.com/decidim/decidim-bulletin-board
  3. https://electionguard-python.readthedocs.io/en/latest/

  The activity was held in Spanish, but here are some notes in English written by Oliver Azevedo: https://github.com/liquidvotingio/decidim-module-liquidvoting/discussions/105

Description (Català)

 • -

  Aquest estiu llançarem un nou mòdul que permetrà realitzar votacions online amb Decidim. Hem volgut compartir les diferents complexitats que ens hem trobat i obrir el debat sobre els reptes que plantegen aquests sistemes de votació.

  Aquí pots veure la sessió

  L'equip darrere d'aquest desenvolupament presentarà el nou mòdul:


  • Eva Solà i Oriol Gual de Codegram,
  • Andrés Pereira de Lucena (Assessor Tecnològic de Decidim).

  Vam convidar com a fila zero a les següents expertes per aportar a la conversa des de l'àmbit tecnològic, criptogràfic i acadèmic.

  1. Ferran Reyes, responsable de Comunicació i Comunitat de Vocdoni, una plataforma que construeix solucions de governança i un sistema de votació digital universalment verificable, anònim i escalable.
  2. David Dueñas, Professor Ajudant Doctor en MINDS (Management in Networked and Digital Societies) de la Kozminski University (Polònia) i Investigador a l'Institut Johan Skytte d'Estudis Polítics de la Universitat de Tartu (Estònia)
  3. Vanesa Daza, Professora Titular de la Universitat Pompeu Fabra. Investigadora en criptologia, criptoseguridad i blockchain.
  4. Xavier Puig, CIO de el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya
  5. Paz Morillo, matemàtica. Docent i investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Membre del grup de recerca MAK (Matemàtiques Applied to Cryptography).


  Documentació tècnica

  1. https://docs.decidim.org/bulletin-board/
  2. https://github.com/decidim/decidim-bulletin-board
  3. https://electionguard-python.readthedocs.io/en/latest/

  La sessió es va realitzar en castellà, però aquí es poden consultar algunes notes en anglès redactades per Oliver Azevedo: https://github.com/liquidvotingio/decidim-module-liquidvoting/discussions/105

 • +

  Aquest estiu llançarem un nou mòdul que permetrà realitzar votacions online amb Decidim. Hem volgut compartir les diferents complexitats que ens hem trobat i obrir el debat sobre els reptes que plantegen aquests sistemes de votació.

  Aquí pots veure la sessió

  L'equip darrere d'aquest desenvolupament presentarà el nou mòdul:


  • Eva Solà i Oriol Gual de Codegram,
  • Andrés Pereira de Lucena (Assessor Tecnològic de Decidim).

  Vam convidar com a fila zero a les següents expertes per aportar a la conversa des de l'àmbit tecnològic, criptogràfic i acadèmic.

  1. Ferran Reyes, responsable de Comunicació i Comunitat de Vocdoni, una plataforma que construeix solucions de governança i un sistema de votació digital universalment verificable, anònim i escalable.
  2. David Dueñas, Professor Ajudant Doctor en MINDS (Management in Networked and Digital Societies) de la Kozminski University (Polònia) i Investigador a l'Institut Johan Skytte d'Estudis Polítics de la Universitat de Tartu (Estònia)
  3. Vanesa Daza, Professora Titular de la Universitat Pompeu Fabra. Investigadora en criptologia, criptoseguridad i blockchain.
  4. Xavier Puig, CIO de el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya
  5. Paz Morillo, matemàtica. Docent i investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Membre del grup de recerca MAK (Matemàtiques Applied to Cryptography).


  Documentació tècnica

  1. https://docs.decidim.org/bulletin-board/
  2. https://github.com/decidim/decidim-bulletin-board
  3. https://electionguard-python.readthedocs.io/en/latest/

  La sessió es va realitzar en castellà, però aquí es poden consultar algunes notes en anglès redactades per Oliver Azevedo: https://github.com/liquidvotingio/decidim-module-liquidvoting/discussions/105

Description (Castellano)

 • -

  Este verano lanzaremos un nuevo módulo que permitirá realizar votaciones online con Decidim. Hemos querido compartir las diferentes complejidades que nos hemos encontrado y abrir el debate sobre los retos que plantean estos sistemas de votación.

  Mira aquí la sesión

  Presentaron el nuevo módulo el equipo tras este desarrollo:

  • Eva Solà y Oriol Gual, de Codegram
  • Andrés Pereira de Lucena (Asesor Tecnológico de Decidim).

  Invitamos como fila cero a las siguientes expertas, que aportaron a la conversación desde el ámbito tecnológico, criptográfico y académico.

  1. Ferran Reyes, Responsable de Comunicación y Comunidad en Vocdoni, una plataforma que construye soluciones de gobernanza y un sistema de votación digital universalmente verificable, anónimo y escalable.
  2. David Dueñas, Profesor Ayudante Doctor en MINDS (Management in Networked and Digital Societies) de la Kozminski University (Polonia) e Investigador en el Instituto Johan Skytte de Estudios Políticos de la Universidad de Tartu (Estonia)
  3. Vanesa Daza, profesora titular de la Universidad Pompeu Fabra. Investigadora en criptología, cripto seguridad y blockchain.
  4. Xavier Puig, CIO del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Catalunya
  5. Paz Morillo, matemática. Docente e investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Miembro del grupo de investigación MAK (Mathematics Applied to Cryptography).


  📂 Documentación técnica

  https://docs.decidim.org/bulletin-board/
  https://github.com/decidim/decidim-bulletin-board
  https://electionguard-python.readhedocs.io/en/latest/

  La actividad se realizó en castellano, pero aquí se pueden consultar algunas notas en inglés redactadas por Oliver Azevedo: https://github.com/liquidvotingio/decidim-module-liquidvoting/discussions/105

 • +

  Este verano lanzaremos un nuevo módulo que permitirá realizar votaciones online con Decidim. Hemos querido compartir las diferentes complejidades que nos hemos encontrado y abrir el debate sobre los retos que plantean estos sistemas de votación.

  Mira aquí la sesión

  Presentaron el nuevo módulo el equipo tras este desarrollo:

  • Eva Solà y Oriol Gual, de Codegram
  • Andrés Pereira de Lucena (Asesor Tecnológico de Decidim).

  Invitamos como fila cero a las siguientes expertas, que aportaron a la conversación desde el ámbito tecnológico, criptográfico y académico.

  1. Ferran Reyes, Responsable de Comunicación y Comunidad en Vocdoni, una plataforma que construye soluciones de gobernanza y un sistema de votación digital universalmente verificable, anónimo y escalable.
  2. David Dueñas, Profesor Ayudante Doctor en MINDS (Management in Networked and Digital Societies) de la Kozminski University (Polonia) e Investigador en el Instituto Johan Skytte de Estudios Políticos de la Universidad de Tartu (Estonia)
  3. Vanesa Daza, profesora titular de la Universidad Pompeu Fabra. Investigadora en criptología, cripto seguridad y blockchain.
  4. Xavier Puig, CIO del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Catalunya
  5. Paz Morillo, matemática. Docente e investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Miembro del grupo de investigación MAK (Mathematics Applied to Cryptography).


  📂 Documentación técnica

  https://docs.decidim.org/bulletin-board/
  https://github.com/decidim/decidim-bulletin-board
  https://electionguard-python.readhedocs.io/en/latest/

  La actividad se realizó en castellano, pero aquí se pueden consultar algunas notas en inglés redactadas por Oliver Azevedo: https://github.com/liquidvotingio/decidim-module-liquidvoting/discussions/105

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share