Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Changes at "Community Meeting 2: Online voting with Decidim"

Avatar: Nil Homedes
Nil Homedes

Description (Català)

 • -

  Aquest estiu llançarem un nou mòdul que permetrà realitzar votacions online amb Decidim. Volem compartir les diferents complexitats que ens hem trobat i obrir el debat sobre els reptes que plantegen aquests sistemes de votació.

  L'equip darrere d'aquest desenvolupament presentarà el nou mòdul:

  • Eva Solà i Oriol Gual de Codegram,
  • Andrés Pereira de Lucena (Assessor Tecnològic de Decidim).

  Hem convidat com fila zero a les següents expertes que aportaran a la conversa des de l'àmbit tecnològic, criptogràfic i acadèmic.

  1. Pau Escrich, cofundador i CTO de Vocdoni, una plataforma que construeix solucions de governança i un sistema de votació digital universalment verificable, anònim i escalable.
  2. David Dueñas, Professor Ajudant Doctor en MINDS (Management in Networked and Digital Societies) de la Kozminski University (Polònia) i Investigador a l'Institut Johan Skytte d'Estudis Polítics de la Universitat de Tartu (Estònia)
  3. Vanesa Daza, Professora Titular de la Universitat Pompeu Fabra. Investigadora en criptologia, criptoseguridad i blockchain.
  4. Ismael Peña-López, Director general de Participació ciutadana i processos electorals a la Generalitat de Catalunya.
  5. Xavier Puig, CIO de el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya
  6. Paz Morillo, matemàtica. Docent i investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Membre del grup de recerca MAK (Matemàtiques Applied to Cryptography).


  Documentació tècnica
  https://docs.decidim.org/bulletin-board/

  https://github.com/decidim/decidim-bulletin-board

  https://electionguard-python.readthedocs.io/en/latest/


  La sessió serà en castellà.


 • +

  Aquest estiu llançarem un nou mòdul que permetrà realitzar votacions online amb Decidim. Volem compartir les diferents complexitats que ens hem trobat i obrir el debat sobre els reptes que plantegen aquests sistemes de votació.

  🙋‍♀️Tens alguna pregunta pels ponents? Escriu un comentari i els hi formularem la pregunta en directe!

  L'equip darrere d'aquest desenvolupament presentarà el nou mòdul:

  • Eva Solà i Oriol Gual de Codegram,
  • Andrés Pereira de Lucena (Assessor Tecnològic de Decidim).

  Hem convidat com fila zero a les següents expertes que aportaran a la conversa des de l'àmbit tecnològic, criptogràfic i acadèmic.

  1. Pau Escrich, cofundador i CTO de Vocdoni, una plataforma que construeix solucions de governança i un sistema de votació digital universalment verificable, anònim i escalable.
  2. David Dueñas, Professor Ajudant Doctor en MINDS (Management in Networked and Digital Societies) de la Kozminski University (Polònia) i Investigador a l'Institut Johan Skytte d'Estudis Polítics de la Universitat de Tartu (Estònia)
  3. Vanesa Daza, Professora Titular de la Universitat Pompeu Fabra. Investigadora en criptologia, criptoseguridad i blockchain.
  4. Ismael Peña-López, Director general de Participació ciutadana i processos electorals a la Generalitat de Catalunya.
  5. Xavier Puig, CIO de el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya
  6. Paz Morillo, matemàtica. Docent i investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Membre del grup de recerca MAK (Matemàtiques Applied to Cryptography).


  Documentació tècnica
  https://docs.decidim.org/bulletin-board/

  https://github.com/decidim/decidim-bulletin-board

  https://electionguard-python.readthedocs.io/en/latest/


  La sessió serà en castellà.


Description (English)

 • -

  This summer we will release a new module that will allow online voting with Decidim. We want to share the different complexities we have encountered and open the debate on the challenges posed by these voting systems. 

  The team behind this development will present the new module:

  • Eva Solà and Oriol Gual from Codegram
  • Andrés Pereira de Lucena (Technological advisor of Decidim).

  We have invited the following experts to contribute to the conversation from the technological, cryptographic and academic fields. 

  1. Pau Escrich, co-founder and CTO of Vocdoni, a platform that builds governance solutions and a universally verifiable, anonymous and scalable digital voting system.
  2. David Dueñas, Assistant Professor at MINDS (Management in Networked and Digital Societies) department of Kozminski University and the NeRDS (New Research on Digital Societies) group.
  3. Vanesa Daza, Senior Lecturer at Pompeu Fabra University. Researcher in cryptology, crypto-security and blockchain.
  4. Ismael Peña-López, Director General of Citizen Participation and Electoral Processes at the Generalitat de Catalunya.
  5. Xavier Puig, CIO of the Department of External Action, Institutional Relations and Transparency of the Generalitat de Catalunya.
  6. Paz Morillo, mathematician. Associate Professor at the Universitat Politècnica de Catalunya. Member of the MAK research group (Mathematics Applied to Cryptography).


  Technical documentation
  https://docs.decidim.org/bulletin-board/
  https://github.com/decidim/decidim-bulletin-board
  https://electionguard-python.readthedocs.io/en/latest/


  The activity will be held in Spanish.

 • +

  This summer we will release a new module that will allow online voting with Decidim. We want to share the different complexities we have encountered and open the debate on the challenges posed by these voting systems. 

  🙋‍♀️Do you have any questions for the speakers? Write a comment below and we'll ask them live

  The team behind this development will present the new module:

  • Eva Solà and Oriol Gual from Codegram
  • Andrés Pereira de Lucena (Technological advisor of Decidim).

  We have invited the following experts to contribute to the conversation from the technological, cryptographic and academic fields. 

  1. Pau Escrich, co-founder and CTO of Vocdoni, a platform that builds governance solutions and a universally verifiable, anonymous and scalable digital voting system.
  2. David Dueñas, Assistant Professor at MINDS (Management in Networked and Digital Societies) department of Kozminski University and the NeRDS (New Research on Digital Societies) group.
  3. Vanesa Daza, Senior Lecturer at Pompeu Fabra University. Researcher in cryptology, crypto-security and blockchain.
  4. Ismael Peña-López, Director General of Citizen Participation and Electoral Processes at the Generalitat de Catalunya.
  5. Xavier Puig, CIO of the Department of External Action, Institutional Relations and Transparency of the Generalitat de Catalunya.
  6. Paz Morillo, mathematician. Associate Professor at the Universitat Politècnica de Catalunya. Member of the MAK research group (Mathematics Applied to Cryptography).


  Technical documentation
  https://docs.decidim.org/bulletin-board/
  https://github.com/decidim/decidim-bulletin-board
  https://electionguard-python.readthedocs.io/en/latest/


  The activity will be held in Spanish.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share