Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Changes at "Community Meeting 2: Online voting with Decidim"

Avatar: Nil Homedes
Nil Homedes

Description (Català)

 • -

  Aquest estiu llançarem un nou mòdul que permetrà realitzar votacions segures amb Decidim. Volem compartir les diferents complexitats que ens hem trobat i obrir el debat sobre els reptes que plantegen aquests sistemes de votació.

  L'equip darrere d'aquest desenvolupament presentarà el nou mòdul:

  • Eva Solà i Leo Diez, de Codegram,
  • Andrés Pereira de Lucena (Assessor Tecnològic de Decidim).

  Hem convidat com fila zero a les següents expertes que aportaran a la conversa des de l'àmbit tecnològic, criptogràfic i acadèmic.


  1. Pau Escrich, cofundador i CTO de Vocdoni, una plataforma que construeix solucions de governança i un sistema de votació digital universalment verificable, anònim i escalable.
  2. David Dueñas, Professor Ajudant Doctor en MINDS (Management in Networked and Digital Societies) de la Kozminski University (Polònia) i Investigador a l'Institut Johan Skytte d'Estudis Polítics de la Universitat de Tartu (Estònia)
  3. Vanesa Daza, Professora Titular de la Universitat Pompeu Fabra. Investigadora en criptologia, criptoseguridad i blockchain.
  4. Ismael Peña-López, Director general de Participació ciutadana i processos electorals a la Generalitat de Catalunya.
  5. Xavier Puig, CIO de el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya

  Més expertes podran ser afegides.

  La sessió serà en castellà.

  Pujarem un vídeo de presentació del model dies abans de la trobada.

 • +

  Aquest estiu llançarem un nou mòdul que permetrà realitzar votacions segures amb Decidim. Volem compartir les diferents complexitats que ens hem trobat i obrir el debat sobre els reptes que plantegen aquests sistemes de votació.

  L'equip darrere d'aquest desenvolupament presentarà el nou mòdul:

  • Eva Solà i Leo Diez, de Codegram,
  • Andrés Pereira de Lucena (Assessor Tecnològic de Decidim).

  Hem convidat com fila zero a les següents expertes que aportaran a la conversa des de l'àmbit tecnològic, criptogràfic i acadèmic.

  1. Pau Escrich, cofundador i CTO de Vocdoni, una plataforma que construeix solucions de governança i un sistema de votació digital universalment verificable, anònim i escalable.
  2. David Dueñas, Professor Ajudant Doctor en MINDS (Management in Networked and Digital Societies) de la Kozminski University (Polònia) i Investigador a l'Institut Johan Skytte d'Estudis Polítics de la Universitat de Tartu (Estònia)
  3. Vanesa Daza, Professora Titular de la Universitat Pompeu Fabra. Investigadora en criptologia, criptoseguridad i blockchain.
  4. Ismael Peña-López, Director general de Participació ciutadana i processos electorals a la Generalitat de Catalunya.
  5. Xavier Puig, CIO de el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya

  Més expertes podran ser afegides.

  La sessió serà en castellà.

  Pujarem un vídeo de presentació del model dies abans de la trobada.

Description (Castellano)

 • -

  Este verano lanzaremos un nuevo módulo que permitirá realizar votaciones seguras con Decidim. Queremos compartir las diferentes complejidades que nos hemos encontrado y abrir el debate sobre los retos que plantean estos sistemas de votación. 

  Presentarán el nuevo módulo el equipo tras este desarrollo:

  • Eva Solà y Leo Diez, de Codegram
  • Andrés Pereira de Lucena (Asesor Tecnológico de Decidim).

  Hemos invitado como fila cero a las siguientes expertas que aportarán a la conversación desde el ámbito tecnológico, criptográfico y académico.

  1. Pau Escrich, cofundador y CTO de Vocdoni, una plataforma que construye soluciones de gobernanza y un sistema de votación digital universalmente verificable, anónimo y escalable.
  2. David Dueñas, Profesor Ayudante Doctor en MINDS (Management in Networked and Digital Societies) de la Kozminski University (Polonia) e Investigador en el Instituto Johan Skytte de Estudios Políticos de la Universidad de Tartu (Estonia)
  3. Vanesa Daza, profesora titular de la Universidad Pompeu Fabra. Investigadora en criptología, cripto seguridad y blockchain.
  4. Ismael Peña-López, Director general de Participación Ciudadana y procesos electorales en la Generalitat de Catalunya.
  5. Xavier Puig, CIO del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Catalunya

  Más expertas podrán ser añadidas.

  La actividad se realizará en castellano.

  Subiremos un vídeo de presentación del módulo días antes del encuentro.

 • +

  Este verano lanzaremos un nuevo módulo que permitirá realizar votaciones seguras con Decidim. Queremos compartir las diferentes complejidades que nos hemos encontrado y abrir el debate sobre los retos que plantean estos sistemas de votación. 

  Presentarán el nuevo módulo el equipo tras este desarrollo:

  • Eva Solà y Leo Diez, de Codegram
  • Andrés Pereira de Lucena (Asesor Tecnológico de Decidim).

  Hemos invitado como fila cero a las siguientes expertas que aportarán a la conversación desde el ámbito tecnológico, criptográfico y académico.

  1. Pau Escrich, cofundador y CTO de Vocdoni, una plataforma que construye soluciones de gobernanza y un sistema de votación digital universalmente verificable, anónimo y escalable.
  2. David Dueñas, Profesor Ayudante Doctor en MINDS (Management in Networked and Digital Societies) de la Kozminski University (Polonia) e Investigador en el Instituto Johan Skytte de Estudios Políticos de la Universidad de Tartu (Estonia)
  3. Vanesa Daza, profesora titular de la Universidad Pompeu Fabra. Investigadora en criptología, cripto seguridad y blockchain.
  4. Ismael Peña-López, Director general de Participación Ciudadana y procesos electorales en la Generalitat de Catalunya.
  5. Xavier Puig, CIO del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Catalunya

  Más expertas podrán ser añadidas.

  La actividad se realizará en castellano.

  Subiremos un vídeo de presentación del módulo días antes del encuentro.

Description (English)

 • -

  This summer we will release a new module that will allow secure voting with Decidim. We want to share the different complexities we have encountered and open the debate on the challenges posed by these voting systems. 

  The team behind this development will present the new module:

  • Eva Solà and Leo Diez, from Codegram
  • Andrés Pereira de Lucena (Technological advisor of Decidim).


  We have invited the following experts to contribute to the conversation from the technological, cryptographic and academic fields. 

  1. Pau Escrich, co-founder and CTO of Vocdoni, a platform that builds governance solutions and a universally verifiable, anonymous and scalable digital voting system.
  2. David Dueñas, Assistant Professor at MINDS (Management in Networked and Digital Societies) department of Kozminski University and the NeRDS (New Research on Digital Societies) group.
  3. Vanesa Daza, Senior Lecturer at Pompeu Fabra University. Researcher in cryptology, crypto-security and blockchain.
  4. Ismael Peña-López, Director General of Citizen Participation and Electoral Processes at the Generalitat de Catalunya.
  5. Xavier Puig, CIO of the Department of External Action, Institutional Relations and Transparency of the Generalitat de Catalunya.

  More experts may be added.

  The activity will be held in Spanish.

  We will upload a video presenting the module a few days before the meeting.

 • +

  This summer we will release a new module that will allow secure voting with Decidim. We want to share the different complexities we have encountered and open the debate on the challenges posed by these voting systems. 

  The team behind this development will present the new module:

  • Eva Solà and Leo Diez, from Codegram
  • Andrés Pereira de Lucena (Technological advisor of Decidim).

  We have invited the following experts to contribute to the conversation from the technological, cryptographic and academic fields. 

  1. Pau Escrich, co-founder and CTO of Vocdoni, a platform that builds governance solutions and a universally verifiable, anonymous and scalable digital voting system.
  2. David Dueñas, Assistant Professor at MINDS (Management in Networked and Digital Societies) department of Kozminski University and the NeRDS (New Research on Digital Societies) group.
  3. Vanesa Daza, Senior Lecturer at Pompeu Fabra University. Researcher in cryptology, crypto-security and blockchain.
  4. Ismael Peña-López, Director General of Citizen Participation and Electoral Processes at the Generalitat de Catalunya.
  5. Xavier Puig, CIO of the Department of External Action, Institutional Relations and Transparency of the Generalitat de Catalunya.

  More experts may be added.

  The activity will be held in Spanish.

  We will upload a video presenting the module a few days before the meeting.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share