Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 13. Règim d’acords

1. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General i als acords presos a través de la plataforma Metadecidim, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 2. Per a les decisions d’aprovació i modificació dels estatuts, aprovació i modificació del Reglament Intern i dissolució de l’associació, caldrà realitzar una votació qualificada(majoria per la meitat +1 vot) en una convocatòria d’assemblea general a la que es pot assistir de forma presencial, de forma telemàtica a través de la plataforma Metadecidim o de forma mixta. Prèviament a la convocatòria d’aquesta assemblea presencial, s’haurà d’obrir un procés de participació sobre les qüestions a decidir a la plataforma Metadecidim. 3. Les eleccions als òrgans de l’associació es realitzaran a través de la plataforma Metadecidim i el sistema d’elecció, així com el procediment de presentació de persones candidates es detallaran en el Reglament Intern de l’associació. 4. Les altres decisions i atribucions de l’assemblea podran realitzar-se mitjançant votació de persones sòcies a la plataforma Metadecidim.

1 amendment

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share