Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 31. Funcions i composició

1. Les seves funcions seran les de vetllar pel compliment del Contracte Social del projecte Decidim i EL CODI ÉTIC DE L'ASSOCIACIÓ, i gestionar la resolució de conflictes i, si fos necessari, sancionar conductes inapropiades o doloses de les persones sòcies. 2. Es reunirà, almenys, un cop cada 6 mesos. Les reunions es podran realitzar a través de videoconferència. 3. Tindrà un mínim de 3 membres i un màxim de 7 que seran escollits cada 2 anys a través de la plataforma Metadecidim, segons el procediment que s’estableixi al Reglament Intern de l’associació.

1 amendment

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share