Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 32. Constitució i funcions del Consell Assessor

1. A INSTÀNCIES DEL COMITÈ DE COORDINACIÓ es podrà constituir un Consell Assessor format per persones expertes de reconegut prestigi en l’àmbit de la programació lliure i la democràcia participativa per tal de fer un seguiment de l’activitat de l’associació i proposar-ne millores en el seu funcionament o organització. Les persones membres del Consell Assessor no tenen perquè ser sòcies de l’Associació. 2. El Comitè de Coordinació farà una proposta de membres del Consell de no més de 6 persones disposades a formar-ne part que serà ratificada per votació de persones sòcies a través de la plataforma Metadecidim. 3. El Consell Assessor es reunirà com a mínim un cop a l’any i emetrà un informe de valoració del funcionament de l’associació que es farà públic a la plataforma Metadecidim.

1 amendment

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share