Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

LAB Metadecidim - Sessió 5. Governança democràtica d'infraestructures digitals publicocomuns

July
19
-
Campus UPF (Poble Nou) Edifici Roc Boronat
C/Roc Boronat, 138, Barcelona
Sala 52.217 (Planta 2)
OpenStreetMap - C/Roc Boronat, 138, Barcelona
Avatar: Official meeting
Official meeting

Les nostres vides estan cada vegada més intervingudes per plataformes digitals: Google i Wikipedia defineixen avui la cerca i l'estructuració de la informació i el coneixement; Facebook i Tinder, l'ordit de les relacions personals i amoroses; Airbnb i Uber, els serveis d'hostalatge i transport. Les regles que operen en aquestes plataformes ens afecten d'una manera creixent. No obstant això, aquestes regles, que abasten factors que van des del disseny del programari a les normes d'ús, no són decidides per les seves usuàries sinó per les empreses que les han construït. Entre les plataformes esmentades l'excepció, la Wikipedia, té un tipus de governança molt diferent, basada en estructures més democràtiques i meritocràtiques, que pot servir com a referent alternatiu al model corporatiu hegemònic.

Actualment el projecte Decidim es troba en un període de definició de les estructures i els processos de governança que permetran a la comunitat Metadecidim decidir sobre la plataforma, sobre les seves múltiples capes i dimensions (de les polítiques de dades a les normes d'ús, de les funcionalitats a les garanties democràtiques del seu desplegament), començant pel programari, en el mitjà i llarg termini. Com a infraestructura públic-comuna (això és, de finançament públic, disseny participatiu i governança democràtica) Decidim es presenta com un model oposat al corporatiu de Facebook o Google. Així mateix, en ser una xarxa política, el caràcter dels seus continguts i estructures és qualitativament diferent del de Wikipedia: l'objectiu no és la construcció col·laborativa d'un repositori d'informació i coneixement sinó de decisions, intel·ligències i accions col·lectives que podrien anar de la producció de lleis, plans estratègics, o pressupostos a l'autoorganització i l'acció col·lectiva d'organitzacions socials. En aquest context, el repte per a aquesta sessió del LAB.metadecidim és el de debatre i albirar un model de governança democràtica integral per Decidim.

Programa:

09:30h - 09:40h: Presentació del repte. Equip Lab.metadecidim

09:40h - 09:55h: ”Wanna see your OSS project succeed? Nurture your community”, Jordi Cabot, ICREA Research professor at UOC

09:55h - 10:15h: “Drupal: the drop is always moving. Autogestió i governança d’infraestructures digitals en comunitats de procomú”, Cristina Chumillas, Membre Drupal.cat; David Rozas, Investigador a la Universitat de Surrey (Reino Unido) i membre del Centre for Research in Social Simulation     

10:15h - 10:30h: “Models de governança de programari lliure a l’administració pública: cas Sentilo”, Malcolm Bain, Socio ID Lawpartners

10:30h - 10:45h: Preguntes Fila 0.Toni Hermoso, Membre Wikimedia Bcn; Alícia Mullor, Facilitadora de grups, El Camino del Elder; Ulises, Fundador El Camino del Elder, Sebastià Vila, Delegat Rector Política TIC de la UPC; Víctor Fernández de Alba, Miembro de la dirección Plone Foundation.

10:45h - 11:30h: Debat amb el públic

Repte a debat:

Quins actors, estructures, processos, dispositius i garanties són necessàries per construir una governança democràtica integral per a Decidim?

Preguntes guia:

  • Quins models de govern de plataformes existeixen?
  • Què hem d'entendre per “governança democràtica” d'una infraestructura digital?
  • Quins models existeixen? Quins casos poden servir com a referència?
  • Quins podrien ser els actors, les estructures, els processos i els dispositius necessaris per potenciar una governança democràtica de Decidim?
  • Quines capes (llicències del programari, polítiques de dades, normes d'ús, disseny d'interfícies, tipus de processos) i dimensions (econòmica, política, tecnològica, institucional-burocràtica, etc) han de tenir-se en compte a l'hora d'articular aquesta governança?
  • Quines formes legals tindrien?
  • Quins avantatges i inconvenients té una governança democràtica de plataforma?

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share