Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

LAB Metadecidim - Sessió 4. Ontologies digitals de la participació

June
30
2017
 • Campus UPF (Poble Nou) Edifici Roc Boronat
  Roc boronat, 138, Barcelona
  Sala 52.217 (Planta 2)
 • 09:30 AM - 11:30 AM CEST
OpenStreetMap - Roc boronat, 138, Barcelona
Avatar: Official meeting
Official meeting

La quarta sessió del LAB #Metadecidim està orientada a plantejar una aproximació ontològica de la participació ciutadana. Les ontologies representen una eina indispensable en moltes disciplines científiques (des de la filosofia fins a les ciències de computació) perquè defineixen les entitats o parts d'un sistema i les relacions existents entre aquestes. En sistemes tan complexos com els sistemes socials (en constant evolució) la definició d'ontologies suposa un repte de gran magnitud.

En el projecte de Decidim Barcelona s'ha identificat tres territoris que mereixen especial interès des d'un punt de vista ontològic:

 • Processos i òrgans de participació i els seus elements bàsics
 • Pràctiques ciutadanes
 • Model de base de dades

El primer territori estructura les formes d'acció i relació entre persones usuàries facilitades per la plataforma, això és, el que resulta fàcil o difícil de fer en ella. Ara com ara, està condicionat per tres aspectes: a) el desenvolupament d'un “configurador de processos” abstracte (una matriu redissenyable capaç de generar qualsevol tipus de procés), b) la incorporació progressiva d'elements de xarxa social o geolocalització, i c) l'adequació a les noves Normes Reguladores de Participació Ciutadana. Aquests tres aspectes evidencien la dificultat d'equilibrar l'abstracció de les moltes formes de participació ciutadana enfront de la concreció de les normatives i els sistemes informàtics que les regulen i allotgen.

Aquesta dificultat apel·la precisament al segon territori de pràctiques ciutadanes on la mateixa ciutadania reinventa mecanismes en el mateix sistema. Així com el mecanisme de RTs en Twitter va sorgir espontàniament de la comunitat (i posteriorment va ser incorporat com a mecanisme formal), la comunitat de Decidim ja ha generat pràctiques no previstes originalment en el sistema, per exemple la utilització de comentaris per indicar propostes duplicades. Reflexionar entorn d'aquests dos territoris simbolitza un exercici democràtic sobre la conceptualització de la participació ciutadana a Barcelona inexistent en altres plataformes de participació, per exemple eines de ‘social media’, ‘civic tech’, etc. No obstant això, aquesta reflexió també suposa un exercici que difícilment pot resoldre's en un únic seminari.

En aquest sentit, el tercer territori (el model de base de dades) es converteix en un enfocament més pragmàtic de com traduir tecnològicament una ontologia ja consensuada a Decidim. El repte tampoc és trivial perquè requereix estructures que siguin útils per representar la diversitat de les pràctiques de participació, facilitar el còmput d'indicadors (que poden esdevenir, en última instància, indicadors de qualitat democràtica) i, finalment, permetre la seva traçabilitat a través d'una estratègia d'open data. En definitiva, aquesta sessió suposa un exercici fonamental de reflexió oberta i democràtica sobre el futur de Decidim i la participació ciutadana a Barcelona.

Programa:

09:30h - 09:40h: Presentació del repte. Equip lab.metadecidim

09:40h - 09:55h:"Pràctiques de participació ciutadana: vells i nous reptes", Mariona Ferrer, Investigadora al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF

09:55h - 10:10h: "L'us de les ontologies digitals i el data science per al suport a la presa de decisions estratègiques o la gestió de sistemes complexos", Karina Gibert, Professora a la UPC i cap del grup de recerca KEMLG (Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic)      

10:10h - 10:25h: "Decisions grupals auto-gestionades, el principi de l' auto-governança", Sabrina Presti, Llicenciada en matemàtiques i enginyeria informàtica per la UPC

10:25h - 10:40h: Preguntes Fila 0. Fernando Pindado, Comissionat de Participació - Ajuntament de Barcelona; Laia Forné, Assessora de la Regidoria de Participació i Territori - Ajuntament de Bcn; Álvaro Ortiz, Co-fundador Populate Tools; Maite López, Professora a la UB i membre del grup de recerca WAI (Volume Visualization and Artificial Intelligence); Marc Garriga, CEO Fundador desideDadum

10:40h - 11:30h: Debat amb les persones assistents


Repte a debat:

Com hauria de ser l'arquitectura i l'ontologia de les dades de Decidim Barcelona?

Preguntes guia:

 • Quines entitats són necessàries a l'ontologia de Decidim? Com es relacionen entre elles?
 • Quines metodologies per definir ontologies són tècnicament les més apropiades? Quines són les més democràtiques?
 • Quina ontologia ajudaria a l'hora de generar indicadors de qualitat democràtica?
 • Quin rol juga la definició d'ontologia en la governança de les ciutats?
 • Quina és la millor estratègia per permetre l'escalabilitat de les ontologies ciutadanes?
 • Quines alternatives tecnològiques (p.ex. NoSQL, schema-less DBs) faciliten aquesta escalabilitat?
 • Quina estratègia d'Open Data seria la més adequada per l'ontologia actual de Decidim Barcelona?

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share