Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

405 proposals

Admin menu missing on assemblies
Usuaris d'assemblees no tenen accés a tot el contingut
Ordre els processos a la pàgina processos
Recomposició de respostes quan fas el modul enquesta
Invitations to Initiatives are sent before they are published
Inici de la validació tècnica de les iniciatives amb 2 seleccionats a la Comissió de Promoció per part de l'usuari
Official proposals do not allow denunciation or moderation.
Translation mistake on Initiatives component
Filtre de propostes per categoria no funciona al mapa
Al editar una proposta es perd la geolocalització
No resta el comentari amagat per moderació en el recompte de comentaris
Data error when creating propossal
Error message when I cannot withdraw my proposal is not explicite enough
Search box does not work
Decidim Team Assembly is shown 3 times
Descarregar excel amb propostes
Message error trying to join as a Promoter on an Initiative
No funciona el enlace de invitación a admin
Proposals can be modify even though they've received support or have been commented
La imatge de perfil no agafa la resolució correcta
El nou buscador, està mostrant propostes que no estan públicades
Error al intentar acceder al configurador de permisos dentro de un componente.
Visibilitat de procés privat vs grup de processos
Període actiu del procés no agafa el dia de finalització
L'input tipus date_field no funciona correctament quan s'entra la data manualment.
Don't know what %{limit} is referring to on the message shown at image attached
Can not hide a comment through moderation
Can not secure Consultations with verifiers
Desaparece enlace a panel de administración
Añadir imágenes tras modificar propuestas
Actualización estado campana de notificaciones
Fijar tamaño de celdas y resolver problemas de interlineados en tarjetas
Auto-follow enabled?
Next meeting in Assemblies homepage is not correct
Process m-size cards are not properly displayed, they include too much content
Assembly cards on assemblies home page display too much content
Apareix el nombre de vots amagats
Non-member users can participate to a private, transparent assembly
Missing keys in 0.11 ?
Comments are missing on the home stats
Can not hide number of supports
Some styles have been changed/lost in cards
Editar proposta no deixa canviar l'arxiu adjunt a la proposta
Enlace Plan (pdf) roto. Redirección a portada en vez de resultado.
Cannot access notifications on 0.10.x
Strange behaviour when click on icon next to endorse button
Les dates d'inici i fi del procés apareixen de manera automàtica amb errada ortogràfica: en català els mesos van en minúscula i cal apostrofar.
Unknown problem when creating a meeting
Unable to change Categories on proposals
Quan creo una proposta veig la proposta draft d'algu altre!
Results per page:
50
See all withdrawn proposals

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share