Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 1. Denominació

Els presents estatuts regulen l’organització, el funcionament i el règim jurídic de l’associació Decidim a l’empara del que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share