Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 16. Sessions

1. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president/a de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, la persona vocal de més edat del Comitè de Coordinació. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec al Comitè de Coordinació. 2. Es podrà participar a les assemblees de forma presencial, telemàtica o mixta, exercint tots els drets com a persones sòcies. 3. La persona que exerceix el càrrec de Secretària redacta l'acta de cada reunió ajudant-se de la col·laboració d’altres persones sòcies, que ha de signar junt amb el/la president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents, tant presencials com a través de videoconferència. Aquesta acta es publicarà a la plataforma Metadecidim.
Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share