Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 18. Decisions

1. En les reunions presencials de l'Assemblea General, i en les decisions que es prenguin a través de la plataforma Metadecidim correspon un vot a cada membre de l'associació. 2. Els acords en les assemblees es prenen per LA MEITAT +1 de vots de les persones sòcies assistents, afegint aquelles connectades en videoconferència o representades. 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada de persones sòcies (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). LA VOTACIÓ A LA PLATAFORMA METADECIDIM ESTARÀ ACTIVA ALMENYS DURANT 15 DIES. A tal efecte TAMBÉ es tindrà en compte l’estipulat a l’article 13 dels presents estatuts. 4. Els membres del Comitè de Coordinació que s’hagin d’elegir en assemblea, s’escolliran a través de les candidatures individuals que hagin obtingut més vots de les persones sòcies. 5. Les persones candidates que es presenten formalment PODRAN DONAR A CONÈIXER ELS SEUS PROGRAMES I CANDIDATURES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA METADECIDIM A TOTES LES PERSONES SÒCIES

2 amendments

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share