Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 23. Reunions

1. El Comitè de Coordinació, convocat prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre. 2. Les reunions del Comitè de Coordinació es podran realitzar a través de sistemes de videoconferència. 3. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita una tercera part dels membres que la componen.
Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share