Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 25. Delegació de atribucions

1. El Comitè de Coordinació pot delegar alguna de les seves ATRIBUCIONS en un o diversos comitès temàtics constituïts. 2. El Comitè de Coordinació també pot delegar ATRIBUCIONS en grups de treball temporals formats pels seus membres. 3. També pot nomenar un o uns quants representants per exercir l'ATRIBUCIÓ que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 4. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

1 amendment

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share