Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 29. Funcions de la Secretaria

El/la secretària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i del Comitè de Coordinació, verificar les decisions preses a través de la plataforma Metadecidim, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar la base de dades de registre de socis.
Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share