Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 33. Constitució i funcions del Consell de Ciutats i administracions públiques

1. El Consell de ciutats és un òrgan extern a l’associació format pels ajuntaments i administracions públiques que són gestores d’una instància de la plataforma Decidim com a mitjà de presa de decisions i d’aprofundiment democràtic amb la ciutadania del seu àmbit d’actuació. 2. Poden formar part del Consell totes les administracions que administrant una instància de la plataforma Decidim hi vulguin participar de forma voluntària. 3. Aquest Consell podrà ser convocat pel Comitè de Coordinació mitjançant invitació a les diferents administracions un cop l’any i té com a funcions recollir l’opinió de les administracions sobre la plataforma Decidim per tal de proposar-ne millores o les modificicacions que considerin adients. 4. El Consell de Ciutats podrà assistir a les sessions del Comitè de Coordinació a través d’una o més persones representants, amb veu però sense vot. 5. El Consell de Ciutats té una relació estreta de col·laboració amb l'associació per garantir l'interès públic, transparència i empoderament de la ciutadania.

1 amendment

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share