Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 39. Deures

Són deures dels membres de l'associació: 1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les. 2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades al Reglament Intern i aprovades d'acord amb aquest. 3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació i els acords vàlidament aprovats a través de la plataforma Metadecidim o l’assemblea de persones sòcies.
Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share