Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 41

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres b) les subvencions i convenis oficials o particulars c) les donacions, els micromecenatges, les herències o els llegats d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se e) els recursos propis que generi l’associació derivats de la seva activitat.
Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share