Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Per proposar una nova característica o funcionalitat o una millora o canvi sobre una existent, primer revisa que no estigui ja en el full de ruta o que no s'hagi discutit prèviament. Intenta explicar-te de la manera més clara possible en realitzar una proposta i tingues en compte les instruccions proporcionades a la secció "El procés". Moltes gràcies per contribuir, les teves idees i propostes són molt valuoses per al projecte.

807 propostes

Do not ask for user name during registration
Change the word users for participants on the entire platform
Restrict which authorized users can participate in a component / item
[EN] Single definitition for scopes and areas + new administration role [ES] Única definición para ámbitos y áreas + nuevo rol de administración
Change term "Address" => "Location"
[EN] Duplicate the survey in the same process and in different processes / [ES] Duplicar la encuesta en el mismo proceso y en procesos diferentes
[EN] Chronologically order participatory processes and assemblies / [ES] Ordenar cronológicament los procesos participativos, asambleas y cons
Digest notifications
[EN] Possibility to sort assemblies acocording to scopes / [ES] Posibilidad de ordenar las asambleas en función del abasto
[EN] Selective newsletter / [ES] Newsletter selectiva
Make the name of the organitzation the option of being multi-language
Condorcet voting
Include opening and closing date and time on debate information card.
Opt-in to newsletter when using OmniAuth registration method
Create an installer package
Make user groups searchable
Add statistics block to show proposal repartition in categories and areas
Add "new proposal +" call to action to home page of participatory space
Autocomplete for @username mentions
Add a comment's extract in its notification email
Resultats per pàgina:
20
Veure totes les propostes retirades

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir