Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Changes at "LAB Metadecidim - Session 14. decidim.ambCiència: Participation technologies for public policies guided by citizen science"

Avatar: Pablo Aragón
Pablo Aragón

Description (Català)

 • -

  La creació de polítiques públiques és un mecanisme essencial de les institucions per a proveir de serveis que responguin a les necessitats i problemes de la societat. Una forma d'innovació en el disseny de polítiques públiques és l'assessorament científic. La fórmula més habitual consisteix a desplegar oficines d'equips tècnics amb formació científica per recopilar evidències que serveixin de guia en el procés de presa de decisions [1]. Hi ha experiències d'aquest tipus a diferents escales tant en el poder legislatiu [2-6], com en l'executiu [7-9]. No obstant això, hi ha també una àmplia literatura científica que reflexiona sobre els límits i potencials de la relació entre ciència i democràcia, i que apunta per exemple a diferents paradoxes sobre la incertesa i legitimació en l'ús de coneixement científic, i sobre la dependència dels acords d'assessorament existents [10-14].

  Una altra forma d'innovació social en la formulació de polítiques urbanes, inspirada en part per la necessitat d'incrementar la legitimitat de la presa de decisions, és la co-producció de polítiques públiques. En aquesta modalitat, la mobilització i l'empoderament de les forces socials permet construir noves «capacitats» i transformar les estructures de poder i les relacions amb les institucions [15]. No obstant això, aquest model de governança col·laborativa suposa també un gran desafiament per la complexitat d'articular espais de trobada que construeixin aquesta legitimitat i que resultin en les millors polítiques públiques, generant així valor a la societat [16].

  En la intersecció entre ciència i participació, s'observa una tendència creixent a implementar models de ciència ciutadana on la ciutadania contribueix activament a la ciència, ja sigui amb el seu esforç intel·lectual, amb els coneixements que els envolten o amb les seves eines i recursos [17 ]. Aquestes diferents formes en què la ciutadania pot participar són al seu torn diferents concepcions de la ciència ciutadana com a element polític i democratitzador. Davant el paradigma habitual «contributiu» que restringeix la participació ciutadana a la fase de recopilació de dades, hi ha una altra modalitat «co-creada» amb una major col·laboració amb la ciutadania sostinguda per l'adequació de materials, la disposició de mecanismes de facilitació i el foment de valors com la confiança, la creativitat i la transparència [18].

  Podem imaginar escenaris de democratització dels processos de formulació i decisió de les polítiques públiques? [19]. Barcelona i la seva àrea metropolitana constitueixen un ecosistema excepcional pel que fa a coproducció de polítiques públiques i iniciatives de ciència ciutadana. D'una banda, l'Ajuntament en els últims anys està impulsant infraestructures clau com l'Oficina de Ciència Ciutadana [20] i l'Oficina Municipal de Dades [21], així com la primera Biennal de Ciència que se celebrarà al febrer de 2019 [22] . D'altra banda, abunden els projectes de ciència ciutadana des de l'acadèmia i / o entitats de recerca i innovació social. Partint d'aquesta base i sumant les possibilitats d'Decidim com a plataforma lliure i oberta per articular processos de participació, l'objectiu del 14è seminari del Lab Metadecidim és el d'explorar l'ús de les tecnologies de participació en la coproducció de polítiques públiques guiades per ciència ciutadana.


  Repte

  Explorar les possibilitats de la plataforma Decidim com a dispositiu per a la creació de polítiques públiques guiada per ciència ciutadana


  Preguntes

  • Quins són els principals potencialitats i els riscos d'emprar models de ciència ciutadana per a la generació de polítiques públiques?
 • -
 • Com Decidim pot aportar eines de participació ciutadana per a la coproducció de polítiques públiques recolzats en processos de ciència ciutadana?
 • -
 • Què funcionalitats de Decidim facilitarien les diferents fases d'un projecte de ciència ciutadana?
 • -
 • Quines necessitats de les comunitats investigadores no es veuen cobertes per les funcionalitats actuals (o en desenvolupament) de Decidim?
 • -
 • Com Decidim pot dinamitzar i dotar de mecanismes de comunicació, coordinació i presa de decisions a les comunitats participants?
 • -
 • Quines altres eines digitals lliures són d'interès en el context de ciència ciutadana i haguessin integrar-se en Decidim?
 • -
 • Quins són els límits de la participació digital en els projectes de ciència ciutadana? Com aprofitar Decidim per superar aquests límits? De quina manera podria Decidim enfortir la connexió entre el digital i el presencial?


Referències

 • [1] Ciencia en el Parlamento (2018) ¿En qué consiste el asesoramiento científico independiente al poder legislativo? https://cienciaenelparlamento.org/evento-ciencia-en-el-parlamento-2018-en-que-consiste/
 • [2] Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) https://www.parlament.cat/web/composicio/capcit/index.html
 • [3] Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) http://www.tab-beim-bundestag.de/en/
 • [4] Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques
 • [5] POST - Parliamentary Office of Science and Technology https://www.parliament.uk/post
 • [6] European Parliament, Science and Technology Options Assessment http://www.europarl.europa.eu/stoa/en/home/highlights
 • [7] Etalab - Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat https://www.etalab.gouv.fr/
 • [8] Policy Lab - GOV.UK https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/
 • [9] U.S. Government Accountability Office (GAO) https://www.gao.gov/technology_and_science
 • [10] Weingart, P. (1999). Scientific expertise and political accountability: paradoxes of science in politics. Science and public policy, 26(3), 151-161.
 • [11] Bennesia, A., Funtowicz, S., Giampietro, M. Guimaraes Pereira, A., Ravetz, J. Saltelli, A., Strand, R. and van der Sluijs, J.P. 2016. The Rightful Place of Science: Science on the Verge. Tempe, AZ: Consortium for Science, Policy & Outcomes.
 • [12] Jasanoff, S. 2011. Designs on Nature Science and Democracy in Europe and the United States. Princeton University Press, Princeton.
 • [13] Funtowicz, S. and Strand, R. 2007. Models of Science and Policy. In Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms; Traavik, T. and Lim, L.C. (eds.); Tapir Academic Press, Trondheim.
 • [14] Walker, W.E., Harremos, P., Rotmans, J., Sluijs, J.P. van der, Asselt, M.B.A. van, Janssen, P., Krauss, M.P.K. von, 2003. Defining Uncertainty: A Conceptual Basis for Uncertainty Management in Model-Based Decision Support. Integrated Assessment 4, 5-17. https://doi.org/10.1076/iaij.4.1.5.16466
 • [15] Subirats, J. (2014). Políticas Urbanas e Innovación Social. Entre la Coproducción y la Nueva Institucionalidad. Prácticas Significativas en España. Ponencia presentada en el encuentro Bilbao Biskaia Architecture, 24 al 26 de septiembre, Bilbao, España.
 • [16] Zurbriggen, C., & Lago, M. G. (2014). Innovación y co-creación. Nuevos desafíos para las políticas públicas. Revista de Gestión Pública, 3(2), 329-361.
 • [17] Serrano Sanz, F., Holocher-Ertl, T., Kieslinger, B., Sanz García, F., & Silva, C. G. (2014). White paper on citizen science for Europe. Bruxelles, Commission européenne.
 • [18] Senabre, E., Perelló, J., & Ferrán Ferrer, N. (2018). Diseño participativo de experimentos de ciencia ciudadana.
 • [19] Fuster, M., & Subirats, J. (2013). Gobierno abierto y políticas públicas. Los dilemas de un proceso inevitable, en Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación), ISSN: 0213-084X.
 • [20] Oficina de Ciència Ciutadana - Ajuntament de Barcelona https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana
 • [21] Oficina Municipal de Dades - Ajuntament de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/02/13/barcelona-crea-una-nova-oficina-municipal-de-dades
 • [22] Europa Press (2018). Barcelona celebrará la primera Biennal de Ciencia en febrero de 2019 https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-celebrara-primera-biennal-ciencia-febrero-2019-20181021135318.html
 • +

  La creació de polítiques públiques és un mecanisme essencial de les institucions per a proveir de serveis que responguin a les necessitats i problemes de la societat. Una forma d'innovació en el disseny de polítiques públiques és l'assessorament científic. La fórmula més habitual consisteix a desplegar oficines d'equips tècnics amb formació científica per recopilar evidències que serveixin de guia en el procés de presa de decisions [1]. Hi ha experiències d'aquest tipus a diferents escales tant en el poder legislatiu [2-6], com en l'executiu [7-9]. No obstant això, hi ha també una àmplia literatura científica que reflexiona sobre els límits i potencials de la relació entre ciència i democràcia, i que apunta per exemple a diferents paradoxes sobre la incertesa i legitimació en l'ús de coneixement científic, i sobre la dependència dels acords d'assessorament existents [10-14].

  Una altra forma d'innovació social en la formulació de polítiques urbanes, inspirada en part per la necessitat d'incrementar la legitimitat de la presa de decisions, és la co-producció de polítiques públiques. En aquesta modalitat, la mobilització i l'empoderament de les forces socials permet construir noves «capacitats» i transformar les estructures de poder i les relacions amb les institucions [15]. No obstant això, aquest model de governança col·laborativa suposa també un gran desafiament per la complexitat d'articular espais de trobada que construeixin aquesta legitimitat i que resultin en les millors polítiques públiques, generant així valor a la societat [16].

  En la intersecció entre ciència i participació, s'observa una tendència creixent a implementar models de ciència ciutadana on la ciutadania contribueix activament a la ciència, ja sigui amb el seu esforç intel·lectual, amb els coneixements que els envolten o amb les seves eines i recursos [17 ]. Aquestes diferents formes en què la ciutadania pot participar són al seu torn diferents concepcions de la ciència ciutadana com a element polític i democratitzador. Davant el paradigma habitual «contributiu» que restringeix la participació ciutadana a la fase de recopilació de dades, hi ha una altra modalitat «co-creada» amb una major col·laboració amb la ciutadania sostinguda per l'adequació de materials, la disposició de mecanismes de facilitació i el foment de valors com la confiança, la creativitat i la transparència [18].

  Podem imaginar escenaris de democratització dels processos de formulació i decisió de les polítiques públiques? [19]. Barcelona i la seva àrea metropolitana constitueixen un ecosistema excepcional pel que fa a coproducció de polítiques públiques i iniciatives de ciència ciutadana. D'una banda, l'Ajuntament en els últims anys està impulsant infraestructures clau com l'Oficina de Ciència Ciutadana [20] i l'Oficina Municipal de Dades [21], així com la primera Biennal de Ciència que se celebrarà al febrer de 2019 [22] . D'altra banda, abunden els projectes de ciència ciutadana des de l'acadèmia i / o entitats de recerca i innovació social. Partint d'aquesta base i sumant les possibilitats d'Decidim com a plataforma lliure i oberta per articular processos de participació, l'objectiu del 14è seminari del Lab Metadecidim és el d'explorar l'ús de les tecnologies de participació en la coproducció de polítiques públiques guiades per ciència ciutadana.


  Repte

  Explorar les possibilitats de la plataforma Decidim com a dispositiu per a la creació de polítiques públiques guiada per ciència ciutadana


  Preguntes

  • Quins són els principals potencialitats i els riscos d'emprar models de ciència ciutadana per a la generació de polítiques públiques?
  • Com Decidim pot aportar eines de participació ciutadana per a la coproducció de polítiques públiques recolzats en processos de ciència ciutadana?
  • Què funcionalitats de Decidim facilitarien les diferents fases d'un projecte de ciència ciutadana?
  • Quines necessitats de les comunitats investigadores no es veuen cobertes per les funcionalitats actuals (o en desenvolupament) de Decidim?
  • Com Decidim pot dinamitzar i dotar de mecanismes de comunicació, coordinació i presa de decisions a les comunitats participants?
  • Quines altres eines digitals lliures són d'interès en el context de ciència ciutadana i haguessin integrar-se en Decidim?
  • Quins són els límits de la participació digital en els projectes de ciència ciutadana? Com aprofitar Decidim per superar aquests límits? De quina manera podria Decidim enfortir la connexió entre el digital i el presencial?


  Referències

  • [1] Ciencia en el Parlamento (2018) ¿En qué consiste el asesoramiento científico independiente al poder legislativo? https://cienciaenelparlamento.org/evento-ciencia-en-el-parlamento-2018-en-que-consiste/
  • [2] Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) https://www.parlament.cat/web/composicio/capcit/index.html
  • [3] Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) http://www.tab-beim-bundestag.de/en/
  • [4] Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques
  • [5] POST - Parliamentary Office of Science and Technology https://www.parliament.uk/post
  • [6] European Parliament, Science and Technology Options Assessment http://www.europarl.europa.eu/stoa/en/home/highlights
  • [7] Etalab - Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat https://www.etalab.gouv.fr/
  • [8] Policy Lab - GOV.UK https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/
  • [9] U.S. Government Accountability Office (GAO) https://www.gao.gov/technology_and_science
  • [10] Weingart, P. (1999). Scientific expertise and political accountability: paradoxes of science in politics. Science and public policy, 26(3), 151-161.
  • [11] Bennesia, A., Funtowicz, S., Giampietro, M. Guimaraes Pereira, A., Ravetz, J. Saltelli, A., Strand, R. and van der Sluijs, J.P. 2016. The Rightful Place of Science: Science on the Verge. Tempe, AZ: Consortium for Science, Policy & Outcomes.
  • [12] Jasanoff, S. 2011. Designs on Nature Science and Democracy in Europe and the United States. Princeton University Press, Princeton.
  • [13] Funtowicz, S. and Strand, R. 2007. Models of Science and Policy. In Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms; Traavik, T. and Lim, L.C. (eds.); Tapir Academic Press, Trondheim.
  • [14] Walker, W.E., Harremos, P., Rotmans, J., Sluijs, J.P. van der, Asselt, M.B.A. van, Janssen, P., Krauss, M.P.K. von, 2003. Defining Uncertainty: A Conceptual Basis for Uncertainty Management in Model-Based Decision Support. Integrated Assessment 4, 5-17. https://doi.org/10.1076/iaij.4.1.5.16466
  • [15] Subirats, J. (2014). Políticas Urbanas e Innovación Social. Entre la Coproducción y la Nueva Institucionalidad. Prácticas Significativas en España. Ponencia presentada en el encuentro Bilbao Biskaia Architecture, 24 al 26 de septiembre, Bilbao, España.
  • [16] Zurbriggen, C., & Lago, M. G. (2014). Innovación y co-creación. Nuevos desafíos para las políticas públicas. Revista de Gestión Pública, 3(2), 329-361.
  • [17] Serrano Sanz, F., Holocher-Ertl, T., Kieslinger, B., Sanz García, F., & Silva, C. G. (2014). White paper on citizen science for Europe. Bruxelles, Commission européenne.
  • [18] Senabre, E., Perelló, J., & Ferrán Ferrer, N. (2018). Diseño participativo de experimentos de ciencia ciudadana.
  • [19] Fuster, M., & Subirats, J. (2013). Gobierno abierto y políticas públicas. Los dilemas de un proceso inevitable, en Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación), ISSN: 0213-084X.
  • [20] Oficina de Ciència Ciutadana - Ajuntament de Barcelona https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana
  • [21] Oficina Municipal de Dades - Ajuntament de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/02/13/barcelona-crea-una-nova-oficina-municipal-de-dades
  • [22] Europa Press (2018). Barcelona celebrará la primera Biennal de Ciencia en febrero de 2019 https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-celebrara-primera-biennal-ciencia-febrero-2019-20181021135318.html
 • Description (Castellano)

  • -

   La creación de políticas públicas es un mecanismo esencial de las instituciones para proveer de servicios que respondan a las necesidades y problemas de la sociedad. Una forma de innovación en el diseño de políticas públicas es el asesoramiento científico. La fórmula más habitual consiste en desplegar oficinas de equipos técnicos con formación científica para recopilar evidencias que sirvan de guía en el proceso de toma de decisiones [1]. Existen experiencias de este tipo a diferentes escalas tanto en el poder legislativo [2-6], como en el ejecutivo [7-9]. No obstante, existe también una amplia literatura científica que reflexiona sobre los límites y potenciales de la relación entre ciencia y democracia, y que apunta por ejemplo a diferentes paradojas sobre la incertidumbre y legitimación en el uso de conocimiento científico, y sobre la dependencia de los acuerdos de asesoramiento existentes [10-14].

   Otra forma de innovación social en la formulación de políticas urbanas, inspirada en parte por la necesidad de incrementar la legitimidad de la toma de decisiones, es la co-producción de políticas públicas. En esta modalidad, la movilización y el empoderamiento de las fuerzas sociales permite construir nuevas «capacidades» y transformar las estructuras de poder y las relaciones con las instituciones [15]. Sin embargo, este modelo de gobernanza colaborativa supone también un gran desafío por la complejidad de articular espacios de encuentro que construyan dicha legitimidad y que resulten en las mejores políticas públicas, generando así valor a la sociedad [16].

   En la intersección entre ciencia y participación, se observa una tendencia creciente a implementar modelos de ciencia ciudadana en donde la ciudadanía contribuye activamente a la ciencia, ya sea con su esfuerzo intelectual, con los conocimientos que les rodean o con sus herramientas y recursos [17]. Estas diferentes formas en las que la ciudadanía puede participar son a su vez diferentes concepciones de la ciencia ciudadana como elemento político y democratizador. Ante el paradigma habitual «contributivo» que restringe la participación ciudadana a la fase de recopilación de datos, existe otra modalidad «co-creada» con una mayor colaboración con la ciudadanía sostenida por la adecuación de materiales, la disposición de mecanismos de facilitación y el fomento de valores como la confianza, la creatividad y la transparencia [18].

   ¿Podemos imaginar escenarios de democratización de los procesos de formulación y decisión de las políticas públicas? [19]. Barcelona y su área metropolitana constituyen un ecosistema excepcional en lo referente a co-producción de políticas públicas e iniciativas de ciencia ciudadana. Por un lado, el Ajuntament en los últimos años está impulsando infraestructuras clave como la Oficina de Ciencia Ciudadana [20] y la Oficina Municipal de Datos [21], así como la primera Biennal de Ciencia que se celebrará en febrero de 2019 [22]. Por otro lado, abundan los proyectos de ciencia ciudadana desde la academia y/o entidades de investigación e innovación social. Partiendo de esta base y sumando las posibilidades de Decidim como plataforma libre y abierta para articular procesos de participación, el objetivo del 14º seminario del Lab Metadecidim es el de explorar el uso de las tecnologías de participación en la co-producción de políticas públicas guiadas por ciencia ciudadana.


   Reto

   Explorar las posibilidades de la plataforma Decidim como dispositivo para la creación de políticas públicas guiada por ciencia ciudadana


   Preguntas

   • ¿Cuáles son los principales potencialidades y los riesgos de emplear modelos de ciencia ciudadana para la generación de políticas públicas?
   • ¿Cómo Decidim puede aportar herramientas de participación ciudadana para la co-producción de políticas públicas apoyados en procesos de ciencia ciudadana ?
   • ¿Qué funcionalidades de Decidim facilitarían las diferentes fases de un proyecto de ciencia ciudadana?
   • ¿Qué necesidades de las comunidades investigadoras no se ven cubiertas por las funcionalidades actuales (o en desarrollo) de Decidim?
   • ¿Cómo Decidim puede dinamizar y dotar de mecanismos de comunicación, coordinación y toma de decisiones a las comunidades participantes?
   • ¿Qué otras herramientas digitales libres son de interés en el contexto de ciencia ciudadana y debieran integrarse en Decidim?
   • ¿Cuáles son los límites de la participación digital en los proyectos de ciencia ciudadana? ¿Cómo aprovechar Decidim para superar estos límites? ¿De qué manera podría Decidim fortalecer la conexión entre lo digital y lo presencial?


   Referencias

   • [1] Ciencia en el Parlamento (2018) ¿En qué consiste el asesoramiento científico independiente al poder legislativo? https://cienciaenelparlamento.org/evento-ciencia-en-el-parlamento-2018-en-que-consiste/
   • [2] Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) https://www.parlament.cat/web/composicio/capcit/index.html
   • [3] Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) http://www.tab-beim-bundestag.de/en/
   • [4] Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques
   • [5] POST - Parliamentary Office of Science and Technology https://www.parliament.uk/post
   • [6] European Parliament, Science and Technology Options Assessment http://www.europarl.europa.eu/stoa/en/home/highlights
   • [7] Etalab - Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat https://www.etalab.gouv.fr/
   • [8] Policy Lab - GOV.UK https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/
   • [9] U.S. Government Accountability Office (GAO) https://www.gao.gov/technology_and_science
   • [10] Weingart, P. (1999). Scientific expertise and political accountability: paradoxes of science in politics. Science and public policy, 26(3), 151-161.
   • [11] Bennesia, A., Funtowicz, S., Giampietro, M. Guimaraes Pereira, A., Ravetz, J. Saltelli, A., Strand, R. and van der Sluijs, J.P. 2016. The Rightful Place of Science: Science on the Verge. Tempe, AZ: Consortium for Science, Policy & Outcomes.
   • [12] Jasanoff, S. 2011. Designs on Nature Science and Democracy in Europe and the United States. Princeton University Press, Princeton.
   • [13] Funtowicz, S. and Strand, R. 2007. Models of Science and Policy. In Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms; Traavik, T. and Lim, L.C. (eds.); Tapir Academic Press, Trondheim.
   • [14] Walker, W.E., Harremos, P., Rotmans, J., Sluijs, J.P. van der, Asselt, M.B.A. van, Janssen, P., Krauss, M.P.K. von, 2003. Defining Uncertainty: A Conceptual Basis for Uncertainty Management in Model-Based Decision Support. Integrated Assessment 4, 5-17. https://doi.org/10.1076/iaij.4.1.5.16466
   • [15] Subirats, J. (2014). Políticas Urbanas e Innovación Social. Entre la Coproducción y la Nueva Institucionalidad. Prácticas Significativas en España. Ponencia presentada en el encuentro Bilbao Biskaia Architecture, 24 al 26 de septiembre, Bilbao, España.
   • [16] Zurbriggen, C., & Lago, M. G. (2014). Innovación y co-creación. Nuevos desafíos para las políticas públicas. Revista de Gestión Pública, 3(2), 329-361.
   • [17] Serrano Sanz, F., Holocher-Ertl, T., Kieslinger, B., Sanz García, F., & Silva, C. G. (2014). White paper on citizen science for Europe. Bruxelles, Commission européenne.
   • [18] Senabre, E., Perelló, J., & Ferrán Ferrer, N. (2018). Diseño participativo de experimentos de ciencia ciudadana.
   • [19] Fuster, M., & Subirats, J. (2013). Gobierno abierto y políticas públicas. Los dilemas de un proceso inevitable, en Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación), ISSN: 0213-084X.
   • [20] Oficina de Ciència Ciutadana - Ajuntament de Barcelona https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana
   • [21] Oficina Municipal de Dades - Ajuntament de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/02/13/barcelona-crea-una-nova-oficina-municipal-de-dades
   • [22] Europa Press (2018). Barcelona celebrará la primera Biennal de Ciencia en febrero de 2019 https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-celebrara-primera-biennal-ciencia-febrero-2019-20181021135318.html
  • +

   La creación de políticas públicas es un mecanismo esencial de las instituciones para proveer de servicios que respondan a las necesidades y problemas de la sociedad. Una forma de innovación en el diseño de políticas públicas es el asesoramiento científico. La fórmula más habitual consiste en desplegar oficinas de equipos técnicos con formación científica para recopilar evidencias que sirvan de guía en el proceso de toma de decisiones [1]. Existen experiencias de este tipo a diferentes escalas tanto en el poder legislativo [2-6], como en el ejecutivo [7-9]. No obstante, existe también una amplia literatura científica que reflexiona sobre los límites y potenciales de la relación entre ciencia y democracia, y que apunta por ejemplo a diferentes paradojas sobre la incertidumbre y legitimación en el uso de conocimiento científico, y sobre la dependencia de los acuerdos de asesoramiento existentes [10-14].

   Otra forma de innovación social en la formulación de políticas urbanas, inspirada en parte por la necesidad de incrementar la legitimidad de la toma de decisiones, es la co-producción de políticas públicas. En esta modalidad, la movilización y el empoderamiento de las fuerzas sociales permite construir nuevas «capacidades» y transformar las estructuras de poder y las relaciones con las instituciones [15]. Sin embargo, este modelo de gobernanza colaborativa supone también un gran desafío por la complejidad de articular espacios de encuentro que construyan dicha legitimidad y que resulten en las mejores políticas públicas, generando así valor a la sociedad [16].

   En la intersección entre ciencia y participación, se observa una tendencia creciente a implementar modelos de ciencia ciudadana en donde la ciudadanía contribuye activamente a la ciencia, ya sea con su esfuerzo intelectual, con los conocimientos que les rodean o con sus herramientas y recursos [17]. Estas diferentes formas en las que la ciudadanía puede participar son a su vez diferentes concepciones de la ciencia ciudadana como elemento político y democratizador. Ante el paradigma habitual «contributivo» que restringe la participación ciudadana a la fase de recopilación de datos, existe otra modalidad «co-creada» con una mayor colaboración con la ciudadanía sostenida por la adecuación de materiales, la disposición de mecanismos de facilitación y el fomento de valores como la confianza, la creatividad y la transparencia [18].

   ¿Podemos imaginar escenarios de democratización de los procesos de formulación y decisión de las políticas públicas? [19]. Barcelona y su área metropolitana constituyen un ecosistema excepcional en lo referente a co-producción de políticas públicas e iniciativas de ciencia ciudadana. Por un lado, el Ajuntament en los últimos años está impulsando infraestructuras clave como la Oficina de Ciencia Ciudadana [20] y la Oficina Municipal de Datos [21], así como la primera Biennal de Ciencia que se celebrará en febrero de 2019 [22]. Por otro lado, abundan los proyectos de ciencia ciudadana desde la academia y/o entidades de investigación e innovación social. Partiendo de esta base y sumando las posibilidades de Decidim como plataforma libre y abierta para articular procesos de participación, el objetivo del 14º seminario del Lab Metadecidim es el de explorar el uso de las tecnologías de participación en la co-producción de políticas públicas guiadas por ciencia ciudadana.


   Reto

   Explorar las posibilidades de la plataforma Decidim como dispositivo para la creación de políticas públicas guiada por ciencia ciudadana


   Preguntas

   • ¿Cuáles son los principales potencialidades y los riesgos de emplear modelos de ciencia ciudadana para la generación de políticas públicas?
   • ¿Cómo Decidim puede aportar herramientas de participación ciudadana para la co-producción de políticas públicas apoyados en procesos de ciencia ciudadana?
   • ¿Qué funcionalidades de Decidim facilitarían las diferentes fases de un proyecto de ciencia ciudadana?
   • ¿Qué necesidades de las comunidades investigadoras no se ven cubiertas por las funcionalidades actuales (o en desarrollo) de Decidim?
   • ¿Cómo Decidim puede dinamizar y dotar de mecanismos de comunicación, coordinación y toma de decisiones a las comunidades participantes?
   • ¿Qué otras herramientas digitales libres son de interés en el contexto de ciencia ciudadana y debieran integrarse en Decidim?
   • ¿Cuáles son los límites de la participación digital en los proyectos de ciencia ciudadana? ¿Cómo aprovechar Decidim para superar estos límites? ¿De qué manera podría Decidim fortalecer la conexión entre lo digital y lo presencial?


   Referencias

   • [1] Ciencia en el Parlamento (2018) ¿En qué consiste el asesoramiento científico independiente al poder legislativo? https://cienciaenelparlamento.org/evento-ciencia-en-el-parlamento-2018-en-que-consiste/
   • [2] Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) https://www.parlament.cat/web/composicio/capcit/index.html
   • [3] Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) http://www.tab-beim-bundestag.de/en/
   • [4] Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques
   • [5] POST - Parliamentary Office of Science and Technology https://www.parliament.uk/post
   • [6] European Parliament, Science and Technology Options Assessment http://www.europarl.europa.eu/stoa/en/home/highlights
   • [7] Etalab - Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat https://www.etalab.gouv.fr/
   • [8] Policy Lab - GOV.UK https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/
   • [9] U.S. Government Accountability Office (GAO) https://www.gao.gov/technology_and_science
   • [10] Weingart, P. (1999). Scientific expertise and political accountability: paradoxes of science in politics. Science and public policy, 26(3), 151-161.
   • [11] Bennesia, A., Funtowicz, S., Giampietro, M. Guimaraes Pereira, A., Ravetz, J. Saltelli, A., Strand, R. and van der Sluijs, J.P. 2016. The Rightful Place of Science: Science on the Verge. Tempe, AZ: Consortium for Science, Policy & Outcomes.
   • [12] Jasanoff, S. 2011. Designs on Nature Science and Democracy in Europe and the United States. Princeton University Press, Princeton.
   • [13] Funtowicz, S. and Strand, R. 2007. Models of Science and Policy. In Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms; Traavik, T. and Lim, L.C. (eds.); Tapir Academic Press, Trondheim.
   • [14] Walker, W.E., Harremos, P., Rotmans, J., Sluijs, J.P. van der, Asselt, M.B.A. van, Janssen, P., Krauss, M.P.K. von, 2003. Defining Uncertainty: A Conceptual Basis for Uncertainty Management in Model-Based Decision Support. Integrated Assessment 4, 5-17. https://doi.org/10.1076/iaij.4.1.5.16466
   • [15] Subirats, J. (2014). Políticas Urbanas e Innovación Social. Entre la Coproducción y la Nueva Institucionalidad. Prácticas Significativas en España. Ponencia presentada en el encuentro Bilbao Biskaia Architecture, 24 al 26 de septiembre, Bilbao, España.
   • [16] Zurbriggen, C., & Lago, M. G. (2014). Innovación y co-creación. Nuevos desafíos para las políticas públicas. Revista de Gestión Pública, 3(2), 329-361.
   • [17] Serrano Sanz, F., Holocher-Ertl, T., Kieslinger, B., Sanz García, F., & Silva, C. G. (2014). White paper on citizen science for Europe. Bruxelles, Commission européenne.
   • [18] Senabre, E., Perelló, J., & Ferrán Ferrer, N. (2018). Diseño participativo de experimentos de ciencia ciudadana.
   • [19] Fuster, M., & Subirats, J. (2013). Gobierno abierto y políticas públicas. Los dilemas de un proceso inevitable, en Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación), ISSN: 0213-084X.
   • [20] Oficina de Ciència Ciutadana - Ajuntament de Barcelona https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana
   • [21] Oficina Municipal de Dades - Ajuntament de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/02/13/barcelona-crea-una-nova-oficina-municipal-de-dades
   • [22] Europa Press (2018). Barcelona celebrará la primera Biennal de Ciencia en febrero de 2019 https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-celebrara-primera-biennal-ciencia-febrero-2019-20181021135318.html

  Description (English)

  • -

   The creation of public policies is an essential mechanism for institutions to provide services that respond to society's needs and problems. One form of innovation in the design of public policies is scientific advice. The most common formula is to deploy offices of scientifically trained technical teams to gather evidence to guide the decision-making process [1]. There are experiences of this type at different scales in both the legislative [2-6] and executive power [7-9]. However, there is also a broad scientific literature that reflects on the limits and potentials of the relationship between science and democracy, pointing for example to different paradoxes about uncertainty and legitimacy in the use of scientific knowledge, and about the dependence on existing advisory agreements [10-14].

   Another form of social innovation in urban policy-making, inspired in part by the need to increase the legitimacy of decision-making, is the co-production of public policies. In this modality, the mobilization and empowerment of social forces makes it possible to build new "capacities" and transform power structures and relations with institutions [15]. However, this model of collaborative governance also poses a great challenge due to the complexity of articulating meeting spaces that build such legitimacy and result in the best public policies, thus generating value for society [16].

   At the intersection between science and participation, there is a growing tendency to implement citizen science models in which citizens actively contribute to science, either through their intellectual effort, the knowledge that surrounds them, or with their tools and resources [17]. These different ways in which citizens can participate are in turn different conceptions of citizen science as a political and democratizing element. Faced with the usual "contributory" paradigm that restricts citizen participation to the data collection phase, there is another "co-created" modality with greater collaboration with the citizenry, sustained by the adequacy of materials, the provision of facilitation mechanisms and the promotion of values such as trust, creativity and transparency [18].

   Can we imagine scenarios of democratization of the processes of formulation and decision making of public policies? [19]. Barcelona and its metropolitan area constitute an exceptional ecosystem in terms of the co-production of public policies and citizen science initiatives. On the one hand, in recent years the City Council has been promoting key infrastructures such as the Office of Citizen Science [20] and the Municipal Data Office [21], as well as the first Science Biennial to be held in February 2019 [22]. On the other hand, citizen science projects abound from academia and/or research and social innovation entities. Starting from this base and adding the possibilities of Decidim as a free and open platform to articulate participation processes, the objective of the 14th Lab Metadecidim seminar is to explore the use of participation technologies in the co-production of public policies guided by citizen science.


   Challenge

   Explore the possibilities of the Decidim platform as a device for the creation of public policies guided by citizen science.


   Questions

   • What are the main potentialities and risks of using citizen science models for the generation of public policies?
  • -
  • How can Decidim provide tools for citizen participation for the co-production of public policies supported by citizen science processes?
  • -
  • What functionalities of Decidim would facilitate the different phases of a citizen science project?
  • -
  • What needs of research communities are not covered by the current (or developing) functionalities of Decidim?
  • -
  • How can Decidim dynamize and provide the participating communities with communication, coordination and decision-making mechanisms?
  • -
  • What other free digital tools are of interest in the context of citizen science and should be integrated in Decidim?
  • -
  • What are the limits of digital participation in citizen science projects? How can Decidim take advantage of these limits? How can Decidim strengthen the connection between digital and face-to-face?


  Referencias

  • [1] Ciencia en el Parlamento (2018) ¿En qué consiste el asesoramiento científico independiente al poder legislativo? https://cienciaenelparlamento.org/evento-ciencia-en-el-parlamento-2018-en-que-consiste/
  • [2] Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) https://www.parlament.cat/web/composicio/capcit/index.html
  • [3] Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) http://www.tab-beim-bundestag.de/en/
  • [4] Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques
  • [5] POST - Parliamentary Office of Science and Technology https://www.parliament.uk/post
  • [6] European Parliament, Science and Technology Options Assessment http://www.europarl.europa.eu/stoa/en/home/highlights
  • [7] Etalab - Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat https://www.etalab.gouv.fr/
  • [8] Policy Lab - GOV.UK https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/
  • [9] U.S. Government Accountability Office (GAO) https://www.gao.gov/technology_and_science
  • [10] Weingart, P. (1999). Scientific expertise and political accountability: paradoxes of science in politics. Science and public policy, 26(3), 151-161.
  • [11] Bennesia, A., Funtowicz, S., Giampietro, M. Guimaraes Pereira, A., Ravetz, J. Saltelli, A., Strand, R. and van der Sluijs, J.P. 2016. The Rightful Place of Science: Science on the Verge. Tempe, AZ: Consortium for Science, Policy & Outcomes.
  • [12] Jasanoff, S. 2011. Designs on Nature Science and Democracy in Europe and the United States. Princeton University Press, Princeton.
  • [13] Funtowicz, S. and Strand, R. 2007. Models of Science and Policy. In Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms; Traavik, T. and Lim, L.C. (eds.); Tapir Academic Press, Trondheim.
  • [14] Walker, W.E., Harremos, P., Rotmans, J., Sluijs, J.P. van der, Asselt, M.B.A. van, Janssen, P., Krauss, M.P.K. von, 2003. Defining Uncertainty: A Conceptual Basis for Uncertainty Management in Model-Based Decision Support. Integrated Assessment 4, 5-17. https://doi.org/10.1076/iaij.4.1.5.16466
  • [15] Subirats, J. (2014). Políticas Urbanas e Innovación Social. Entre la Coproducción y la Nueva Institucionalidad. Prácticas Significativas en España. Ponencia presentada en el encuentro Bilbao Biskaia Architecture, 24 al 26 de septiembre, Bilbao, España.
  • [16] Zurbriggen, C., & Lago, M. G. (2014). Innovación y co-creación. Nuevos desafíos para las políticas públicas. Revista de Gestión Pública, 3(2), 329-361.
  • [17] Serrano Sanz, F., Holocher-Ertl, T., Kieslinger, B., Sanz García, F., & Silva, C. G. (2014). White paper on citizen science for Europe. Bruxelles, Commission européenne.
  • [18] Senabre, E., Perelló, J., & Ferrán Ferrer, N. (2018). Diseño participativo de experimentos de ciencia ciudadana.
  • [19] Fuster, M., & Subirats, J. (2013). Gobierno abierto y políticas públicas. Los dilemas de un proceso inevitable, en Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación), ISSN: 0213-084X.
  • [20] Oficina de Ciència Ciutadana - Ajuntament de Barcelona https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana
  • [21] Oficina Municipal de Dades - Ajuntament de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/02/13/barcelona-crea-una-nova-oficina-municipal-de-dades
  • [22] Europa Press (2018). Barcelona celebrará la primera Biennal de Ciencia en febrero de 2019 https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-celebrara-primera-biennal-ciencia-febrero-2019-20181021135318.html
 • +

  The creation of public policies is an essential mechanism for institutions to provide services that respond to society's needs and problems. One form of innovation in the design of public policies is scientific advice. The most common formula is to deploy offices of scientifically trained technical teams to gather evidence to guide the decision-making process [1]. There are experiences of this type at different scales in both the legislative [2-6] and executive power [7-9]. However, there is also a broad scientific literature that reflects on the limits and potentials of the relationship between science and democracy, pointing for example to different paradoxes about uncertainty and legitimacy in the use of scientific knowledge, and about the dependence on existing advisory agreements [10-14].

  Another form of social innovation in urban policy-making, inspired in part by the need to increase the legitimacy of decision-making, is the co-production of public policies. In this modality, the mobilization and empowerment of social forces makes it possible to build new "capacities" and transform power structures and relations with institutions [15]. However, this model of collaborative governance also poses a great challenge due to the complexity of articulating meeting spaces that build such legitimacy and result in the best public policies, thus generating value for society [16].

  At the intersection between science and participation, there is a growing tendency to implement citizen science models in which citizens actively contribute to science, either through their intellectual effort, the knowledge that surrounds them, or with their tools and resources [17]. These different ways in which citizens can participate are in turn different conceptions of citizen science as a political and democratizing element. Faced with the usual "contributory" paradigm that restricts citizen participation to the data collection phase, there is another "co-created" modality with greater collaboration with the citizenry, sustained by the adequacy of materials, the provision of facilitation mechanisms and the promotion of values such as trust, creativity and transparency [18].

  Can we imagine scenarios of democratization of the processes of formulation and decision making of public policies? [19]. Barcelona and its metropolitan area constitute an exceptional ecosystem in terms of the co-production of public policies and citizen science initiatives. On the one hand, in recent years the City Council has been promoting key infrastructures such as the Office of Citizen Science [20] and the Municipal Data Office [21], as well as the first Science Biennial to be held in February 2019 [22]. On the other hand, citizen science projects abound from academia and/or research and social innovation entities. Starting from this base and adding the possibilities of Decidim as a free and open platform to articulate participation processes, the objective of the 14th Lab Metadecidim seminar is to explore the use of participation technologies in the co-production of public policies guided by citizen science.


  Challenge

  Explore the possibilities of the Decidim platform as a device for the creation of public policies guided by citizen science.


  Questions

  • What are the main potentialities and risks of using citizen science models for the generation of public policies?
  • How can Decidim provide tools for citizen participation for the co-production of public policies supported by citizen science processes?
  • What functionalities of Decidim would facilitate the different phases of a citizen science project?
  • What needs of research communities are not covered by the current (or developing) functionalities of Decidim?
  • How can Decidim dynamize and provide the participating communities with communication, coordination and decision-making mechanisms?
  • What other free digital tools are of interest in the context of citizen science and should be integrated in Decidim?
  • What are the limits of digital participation in citizen science projects? How can Decidim take advantage of these limits? How can Decidim strengthen the connection between digital and face-to-face?


  References

  • [1] Ciencia en el Parlamento (2018) ¿En qué consiste el asesoramiento científico independiente al poder legislativo? https://cienciaenelparlamento.org/evento-ciencia-en-el-parlamento-2018-en-que-consiste/
  • [2] Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) https://www.parlament.cat/web/composicio/capcit/index.html
  • [3] Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) http://www.tab-beim-bundestag.de/en/
  • [4] Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques
  • [5] POST - Parliamentary Office of Science and Technology https://www.parliament.uk/post
  • [6] European Parliament, Science and Technology Options Assessment http://www.europarl.europa.eu/stoa/en/home/highlights
  • [7] Etalab - Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat https://www.etalab.gouv.fr/
  • [8] Policy Lab - GOV.UK https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/
  • [9] U.S. Government Accountability Office (GAO) https://www.gao.gov/technology_and_science
  • [10] Weingart, P. (1999). Scientific expertise and political accountability: paradoxes of science in politics. Science and public policy, 26(3), 151-161.
  • [11] Bennesia, A., Funtowicz, S., Giampietro, M. Guimaraes Pereira, A., Ravetz, J. Saltelli, A., Strand, R. and van der Sluijs, J.P. 2016. The Rightful Place of Science: Science on the Verge. Tempe, AZ: Consortium for Science, Policy & Outcomes.
  • [12] Jasanoff, S. 2011. Designs on Nature Science and Democracy in Europe and the United States. Princeton University Press, Princeton.
  • [13] Funtowicz, S. and Strand, R. 2007. Models of Science and Policy. In Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms; Traavik, T. and Lim, L.C. (eds.); Tapir Academic Press, Trondheim.
  • [14] Walker, W.E., Harremos, P., Rotmans, J., Sluijs, J.P. van der, Asselt, M.B.A. van, Janssen, P., Krauss, M.P.K. von, 2003. Defining Uncertainty: A Conceptual Basis for Uncertainty Management in Model-Based Decision Support. Integrated Assessment 4, 5-17. https://doi.org/10.1076/iaij.4.1.5.16466
  • [15] Subirats, J. (2014). Políticas Urbanas e Innovación Social. Entre la Coproducción y la Nueva Institucionalidad. Prácticas Significativas en España. Ponencia presentada en el encuentro Bilbao Biskaia Architecture, 24 al 26 de septiembre, Bilbao, España.
  • [16] Zurbriggen, C., & Lago, M. G. (2014). Innovación y co-creación. Nuevos desafíos para las políticas públicas. Revista de Gestión Pública, 3(2), 329-361.
  • [17] Serrano Sanz, F., Holocher-Ertl, T., Kieslinger, B., Sanz García, F., & Silva, C. G. (2014). White paper on citizen science for Europe. Bruxelles, Commission européenne.
  • [18] Senabre, E., Perelló, J., & Ferrán Ferrer, N. (2018). Diseño participativo de experimentos de ciencia ciudadana.
  • [19] Fuster, M., & Subirats, J. (2013). Gobierno abierto y políticas públicas. Los dilemas de un proceso inevitable, en Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación), ISSN: 0213-084X.
  • [20] Oficina de Ciència Ciutadana - Ajuntament de Barcelona https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana
  • [21] Oficina Municipal de Dades - Ajuntament de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/02/13/barcelona-crea-una-nova-oficina-municipal-de-dades
  • [22] Europa Press (2018). Barcelona celebrará la primera Biennal de Ciencia en febrero de 2019 https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-celebrara-primera-biennal-ciencia-febrero-2019-20181021135318.html
 • Confirm

  Please log in

  The password is too short.

  Share