Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Per proposar una nova característica o funcionalitat o una millora o canvi sobre una existent, primer revisa que no estigui ja en el full de ruta o que no s'hagi discutit prèviament. Intenta explicar-te de la manera més clara possible en realitzar una proposta i tingues en compte les instruccions proporcionades a la secció "El procés". Moltes gràcies per contribuir, les teves idees i propostes són molt valuoses per al projecte.

820 propostes

Enviar email administrador en rebre una sol·licitud de creació de grup
Skip petition type selection screen when there is only one petition
Number of participants in each process and phase
Identificador únic automàtic al procés de registre d'usuari
ActivityPub support
UX / Proposal selection in admin budgeting project adding view
Add more filtering capabilities to the /processes /assemblies pages
Remove validate_caps_first validator on proposal form
Add attachment(s) in a survey answer
Meeting Calendar Providers
Response to comments when comments are disabled should be an admin option
Add meeting counter with the number of meetings
Add announcement in the Assembly space
Registration to a meeting from the e-mail
[EN] Enhancement to surveys: Id + Visible without logging
Enhance proposals and initiatives comparator
Strong password policy for Admin users
Better control of the OmniAuth authentication flows + adding new OmniAuth strategies
Add upvotes et downvotes to comments exports
Add formating to term of use content on signup page
Let users input a number of participants when closing their meeting
Send notification when initiative reaches 100% of support thereshold
Add areas to initiatives
Pages - Possibility to link to external URLs
Simplify the import of process results data (admin task)
Registration form customization
Initiatives promoter committee invitation enhancement
Allow all members of a group to edit a proposal submitted by their group
Steps / pagination for long surveys
Show the states of the results Import/Export tasks into the admin dashboard
Improvements to the participant group feature
Ocultar avis amb instruccions de suports
More technical styling options for the comments component
Allow admins to see a participant's email from their profile page
Possibility to configure the top level navigation
Configure dedicated domain for a participatory space
Enhance participatory process cards
Improve automatic comparison algorithm when submiting a proposal
Allow authorization handlers to control when reauthorization is allowed
GDPR / Data portability - User authorizations metadata
Hybrid (open & private) assemblies and processes
Possibility to hide static content on the home page
Possibility to configure the sign in flow to send user to external service directly
Open external links/related documents in another tab/window
Seguimiento asistencia codigo QR
Allow filtering and ordering on processes on admin side
Automatic 'follow' of private users in participatory spaces
Ampliar opcions de l'editor de text.
Bulk actions to block reported participants
Specific census in a Consultation
Resultats per pàgina:
50
Veure totes les propostes retirades

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir