Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Changes at "Decidim Association Assembly"

Avatar: Carol Romero
Carol Romero

Description (Català)

 • -
  Es convoca a totes les sòcies a l'Assemblea General de l'Associació.

  Ordre del dia

  (documentació disponible pròximament)

  1. Actualització sobre l'activitat del Comitè de Coordinació
  2. Actualització sobre els diferents comitès i grups de treball
  3. Aprovació canvi de domicili social
  4. Aprovació condicions per a la convocatòria de trobades de la comunitat per part de les participants. Participa al debat!
  5. Procés de renovació del comitè de coordinació
  6. Torn obert de paraules
 • +
  Es convoca a totes les sòcies a l'Assemblea General de l'Associació.

  Ordre del dia

  1. Actualització sobre l'activitat del Comitè de Coordinació
  2. Actualització sobre els diferents comitès i grups de treball
  3. Aprovació canvi de domicili social
  4. Aprovació condicions per a la convocatòria de trobades de la comunitat per part de les participants. Participa al debat!
  5. Procés de renovació del comitè de coordinació
  6. Torn obert de paraules

Description (Castellano)

 • -

  Se convoca a todas las socias a la Asamblea General de la Asociación.

  Orden del día

  (documentación disponible próximamente)

  1. Actualización sobre la actividad del Comité de Coordinación
  2. Actualización sobre los diferentes comités y grupos de trabajo
  3. Aprobación cambio de domicilio social
  4. Aprobación condiciones para la convocatoria de encuentros de la comunidad por parte de las participantes. Participa en el debate!
  5. Proceso de renovación del comité de coordinación
  6. Turno abierto de palabras
 • +

  Se convoca a todas las socias a la Asamblea General de la Asociación.

  Orden del día


  1. Actualización sobre la actividad del Comité de Coordinación
  2. Actualización sobre los diferentes comités y grupos de trabajo
  3. Aprobación cambio de domicilio social
  4. Aprobación condiciones para la convocatoria de encuentros de la comunidad por parte de las participantes. Participa en el debate!
  5. Proceso de renovación del comité de coordinación
  6. Turno abierto de palabras

Description (English)

 • -

  All members are convened to the General Assembly of the Association.

  Agenda

  (Documentation available soon)

  1. Update on the activity of the Coordination Committee
  2. Update on the different committees and working groups
  3. Approval of change of registered office
  4. Approval of conditions for the convening of community meetings by the participants. Don't miss the debate!
  5. Upcoming process: Coordination Committee renewal
  6. Open floor for comments
 • +

  All members are convened to the General Assembly of the Association.

  Agenda


  1. Update on the activity of the Coordination Committee
  2. Update on the different committees and working groups
  3. Approval of change of registered office
  4. Approval of conditions for the convening of community meetings by the participants. Don't miss the debate!
  5. Upcoming process: Coordination Committee renewal
  6. Open floor for comments

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share