Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Per proposar una nova característica o funcionalitat o una millora o canvi sobre una existent, primer revisa que no estigui ja en el full de ruta o que no s'hagi discutit prèviament. Intenta explicar-te de la manera més clara possible en realitzar una proposta i tingues en compte les instruccions proporcionades a la secció "El procés". Moltes gràcies per contribuir, les teves idees i propostes són molt valuoses per al projecte.

824 propostes

Export budgeting projects
Possibility to hide static content on the home page
Incluir "Grupo de Procesos" dentro de "Procesos" en el menú del panel de Admin
Preguntar y almacenar el ámbito del usuario
Let participants create meetings on participatory processes
[Security] Add an external link warning
Encuentros propuestos por ciudadanos
Imatge en el cos de la proposta
Expand participatory process status types
Add QR code generation as a sharing option
An accessible captcha for Decidim
Add anchor links to comments
Ask for the Participant's interest following his/her registration
Avoid re-randomizing the index when clicking on "back to list"
Add stats block for meeting attendees
Show publication date of each article on blog main page
Changes to answered state filtering of proposals
Allow user to know which link it already visited
Add option to include time zones
Gestió dels administradors d'un procés
[EN] Enhancement to surveys: Id + Visible without logging
Add filters on /meetings page
Allow visitors to register to an event without having to signup
Dereference (new) profile pages to limit spam exposure and disincentivise spam accounts
Let admin create proposals even when not active for participants
[EN] Chronologically order participatory processes and assemblies / [ES] Ordenar cronológicament los procesos participativos, asambleas y cons
[EN] Single definitition for scopes and areas + new administration role [ES] Única definición para ámbitos y áreas + nuevo rol de administración
Add location data to proposals export and import
Allow the author of an initiative to choose the end of signature collection period
Liquid democracy
Use of the survey component as contact form. Notification required.
Improve the email confirmation user flow
Add a comment's extract in its notification email
Add action button on the view to manage a proposal
Participatory process button statuses
Damage (& Idea-) Report
Let admins choose the default order of appearance of the initiatives
Add user name and nickname next to avatar in conversations
Incorporar usuaris a un procés
A password helper during the registration process
Valorar altres maneres de verificació com a Usuari
Tag system for administrators/evaluators
Add extra field exporting proposals
Notify change of proposal state to the author
Back To Top button on long pages
Enable interactive map for participatory budget
Add initiative creation in the authorization parameters
Show results in the first page of the accountability component and other UX tweaks
Add the option of configuration for call to action button on assemblies and processes cards
Add text edition features for the report field when closing a meeting
Resultats per pàgina:
50
Veure totes les propostes retirades

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir