Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Per proposar una nova característica o funcionalitat o una millora o canvi sobre una existent, primer revisa que no estigui ja en el full de ruta o que no s'hagi discutit prèviament. Intenta explicar-te de la manera més clara possible en realitzar una proposta i tingues en compte les instruccions proporcionades a la secció "El procés". Moltes gràcies per contribuir, les teves idees i propostes són molt valuoses per al projecte.

807 propostes

Add "new proposal +" call to action to home page of participatory space
Add direct buttons to remove content or block users
Private notes for initiatives
Add QR code generation as a sharing option
Tag system for administrators/evaluators
Show results in the first page of the accountability component and other UX tweaks
Notify change of proposal state to the author
Ask for the Participant's interest following his/her registration
Majority judgment method
Better control of the OmniAuth authentication flows + adding new OmniAuth strategies
Add extra field exporting proposals
Valorar altres maneres de verificació com a Usuari
Changes to answered state filtering of proposals
[EN] Single definitition for scopes and areas + new administration role [ES] Única definición para ámbitos y áreas + nuevo rol de administración
Encuentros propuestos por ciudadanos
Incluir "Grupo de Procesos" dentro de "Procesos" en el menú del panel de Admin
Add location data to proposals export and import
Back To Top button on long pages
Put terms and conditions in a modal
Number of participants in each process and phase
Damage (& Idea-) Report
Let admin create proposals even when not active for participants
Gestió dels administradors d'un procés
Enable interactive map for participatory budget
[EN] Enhancement to surveys: Id + Visible without logging
Improve the email confirmation user flow
Let participants create meetings on participatory processes
Add filters on /meetings page
An accessible captcha for Decidim
[EN] Chronologically order participatory processes and assemblies / [ES] Ordenar cronológicament los procesos participativos, asambleas y cons
Participatory process button statuses
Expand participatory process status types
Allow visitors to register to an event without having to signup
Preguntar y almacenar el ámbito del usuario
Add text edition features for the report field when closing a meeting
Allow user to know which link it already visited
Imatge en el cos de la proposta
Avoid re-randomizing the index when clicking on "back to list"
Dereference (new) profile pages to limit spam exposure and disincentivise spam accounts
Add a comment's extract in its notification email
[Security] Add an external link warning
Add anchor links to comments
Survey - Don’t allow user access to the next step in case of error
Add the option of configuration for call to action button on assemblies and processes cards
Add stats block for meeting attendees
Allow the author of an initiative to choose the end of signature collection period
Add user name and nickname next to avatar in conversations
Add action button on the view to manage a proposal
Liquid democracy
Incorporar usuaris a un procés
Resultats per pàgina:
50
Veure totes les propostes retirades

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir