Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Changes at "LAB Metadecidim - Session 17. decidim.delibera: Decidim Deliberative Democracy"

Avatar: Juan
Juan

Description (Català)

 • -

  🆕 Consulta com va anar el debat previ sobre deliberació i Decidim: 👉 https://meta.decidim.org/processes/RedesignDecidim/f/1663/debates/23


  Introducció
  Decidim aspira a ser un projecte democràtic de futur. Per això, en aquesta sessió del LAB metadecidim, volem debatre possibles millores en una de les facetes o possibilitats fonamentals: la deliberativa. La sessió parteix de la idea que Decidim ha d'incorporar i promoure la democràcia deliberativa, definida per autores com Gutmann & Thompson (2004) com una forma de governança en què persones lliures i iguals (i els seus representants, si n'hi ha) justifiquen les seves posicions mitjançant processos en què es donen raons mútuament acceptables i generalment accessibles, amb l'objectiu d'arribar a decisions que són vinculants per a tothom però que estan obertes a esmena en el futur.

  L'objectiu d'aquesta sessió és convidar la comunitat Decidim a deliberar sobre la deliberació, sobre la incorporació de noves funcionalitats (elements operatius del disseny de Decidim) que ajudin a articular millor el debat i el dissens, així com el consens i la decisió col·lectiva . Funcionalitats que alimentin el coneixement i reconeixement mutu entre diferents actors, el desenvolupament del raonament individual i col·lectiu i, en definitiva, dinàmiques que transformin i enriqueixin les perspectives de les persones participants (p.e.: les posicions des que les s'identifiquen i es discuteixen problemes comuns, es proposen solucions, etc.).

  El programa d'aquesta sessió es divideix en dues parts. La primera inclou ponències d expertes i un debat obert per reflexionar sobre la relació entre democràcia deliberativa i Decidim a partir de casos, aproximacions i metodologies concrets. La segona part, que comptarà amb dos tallerers pràctics, abordarà dos assumptes complementaris:
  a) com millorar la deliberació recolzada a Decidim mitjançant (i més enllà) l'actual redisseny de la plataforma; i,
  b) com les Assemblees Ciutadanes poden contribuir a aquesta deliberació recolzada a la plataforma.

  Algunes preguntes que guiaran aquesta sessió són:
  - ¿Com entenem o hem d'entendre la deliberació, especialment a Decidim? Quins conceptes i mètriques ens poden ajudar a estudiar-la i millorar-la, a la plataforma i més enllà?
  - Quines funcionalitats ja existents, lligades directament o indirectament a la deliberació, es poden millorar? Com ho podria fer-se?
  - Quines noves funcionalitats deliberatives es poden afegir? Quins aspectes específics intentarien millorar aquestes funcionalitats?
  - Quines plataformes i/o experiències deliberatives poden servir de referència per millorar les possibilitats i formes de deliberació a Decidim? Com poden les Assemblees Ciutadanes a Decidim contribuir a una deliberació de qualitat?
  - Més enllà del desenvolupament tecnològic: com garantim o promovem que l'ús de les noves funcions per a la deliberació es facin servir i es facin servir bé? Quins són els principis tecnopolítics que han de regir la deliberació a Decidim.

  Grup motor:
  Decidim | Tecnopolítica.net (IN3-UOC) | Fundació Ferrer i Guàrdia
  Amb el suport de:
  Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica | Ajuntament de Barcelona
  Aquest esdeveniment s'emmarca dins el context del projecte DELMA, una línia de treball del >D2<: espai obert de recerca transdisciplinar i participativa sobre les múltiples interrelacions entre dades i democràcia, impulsat per Tecnopolítica.net.

  Notes:
  * Lamentablement no hi haurà streaming en aquesta ocasió :-(, però la sessió serà enregistrada i publicada a posteriori.
  * L'entrada és lliure i gratuïta, previ registre. L'idioma serà castellà/català, amb alguna intervenció en anglès.
  * Referències incloses al programa complet (PDF)
  🆕 Servei de canguratge. Respon l'enquesta per a demanar el servei

 • +

  🆕 Consulta com va anar el debat previ sobre deliberació i Decidim: 👉 https://meta.decidim.org/processes/RedesignDecidim/f/1663/debates/23


  Introducció
  Decidim aspira a ser un projecte democràtic de futur. Per això, en aquesta sessió del LAB metadecidim, volem debatre possibles millores en una de les facetes o possibilitats fonamentals: la deliberativa. La sessió parteix de la idea que Decidim ha d'incorporar i promoure la democràcia deliberativa, definida per autores com Gutmann & Thompson (2004) com una forma de governança en què persones lliures i iguals (i els seus representants, si n'hi ha) justifiquen les seves posicions mitjançant processos en què es donen raons mútuament acceptables i generalment accessibles, amb l'objectiu d'arribar a decisions que són vinculants per a tothom però que estan obertes a esmena en el futur.

  L'objectiu d'aquesta sessió és convidar la comunitat Decidim a deliberar sobre la deliberació, sobre la incorporació de noves funcionalitats (elements operatius del disseny de Decidim) que ajudin a articular millor el debat i el dissens, així com el consens i la decisió col·lectiva . Funcionalitats que alimentin el coneixement i reconeixement mutu entre diferents actors, el desenvolupament del raonament individual i col·lectiu i, en definitiva, dinàmiques que transformin i enriqueixin les perspectives de les persones participants (p.e.: les posicions des que les s'identifiquen i es discuteixen problemes comuns, es proposen solucions, etc.).

  El programa d'aquesta sessió es divideix en dues parts. La primera inclou ponències d expertes i un debat obert per reflexionar sobre la relació entre democràcia deliberativa i Decidim a partir de casos, aproximacions i metodologies concrets. La segona part, que comptarà amb dos tallerers pràctics, abordarà dos assumptes complementaris:
  a) com millorar la deliberació recolzada a Decidim mitjançant (i més enllà) l'actual redisseny de la plataforma; i,
  b) com les Assemblees Ciutadanes poden contribuir a aquesta deliberació recolzada a la plataforma.

  Algunes preguntes que guiaran aquesta sessió són:
  - ¿Com entenem o hem d'entendre la deliberació, especialment a Decidim? Quins conceptes i mètriques ens poden ajudar a estudiar-la i millorar-la, a la plataforma i més enllà?
  - Quines funcionalitats ja existents, lligades directament o indirectament a la deliberació, es poden millorar? Com ho podria fer-se?
  - Quines noves funcionalitats deliberatives es poden afegir? Quins aspectes específics intentarien millorar aquestes funcionalitats?
  - Quines plataformes i/o experiències deliberatives poden servir de referència per millorar les possibilitats i formes de deliberació a Decidim? Com poden les Assemblees Ciutadanes a Decidim contribuir a una deliberació de qualitat?
  - Més enllà del desenvolupament tecnològic: com garantim o promovem que l'ús de les noves funcions per a la deliberació es facin servir i es facin servir bé? Quins són els principis tecnopolítics que han de regir la deliberació a Decidim.

  Grup motor:
  Decidim | Tecnopolítica.net (IN3-UOC) | Fundació Ferrer i Guàrdia
  Amb el suport de:
  Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica | Ajuntament de Barcelona
  Aquest esdeveniment s'emmarca dins el context del projecte DELMA, una línia de treball del >D2<: espai obert de recerca transdisciplinar i participativa sobre les múltiples interrelacions entre dades i democràcia, impulsat per Tecnopolítica.net.

  Notes:
  * NOU! Consulta aquí els videos de la jornada
  * L'entrada és lliure i gratuïta, previ registre. L'idioma serà castellà/català, amb alguna intervenció en anglès.
  * Referències incloses al programa complet (PDF)
  🆕 Servei de canguratge. Respon l'enquesta per a demanar el servei

Description (Castellano)

 • -

  🆕 Consulta cómo fue el debate previo sobre deliberación y Decidim: 👉 https://meta.decidim.org/processes/RedesignDecidim/f/1663/debates/23

  Introducción
  Decidim aspira a ser un proyecto democrático de futuro. Por eso, en esta sesión del LAB metadecidim, queremos debatir posibles mejoras en una de sus facetas o posibilidades fundamentales: la deliberativa. La sesión parte de la idea de que Decidim debe incorporar y promover la democracia deliberativa, definida por autoras como Gutmann & Thompson (2004) como una forma de gobernanza en la que personas libres e iguales (y sus representantes, si los hay) justifican sus posiciones meidante procesos en los que se dan razones mutuamente aceptables y generalmente accesibles, con el objetivo de llegar a decisiones que son vinculantes para todos pero que están abiertas a enmienda en el futuro.

  El objetivo de esta sesión es invitar a la comunidad Decidim a deliberar sobre la deliberación, sobre la incorporación de nuevas funcionalidades (elementos operativos del diseño de Decidim) que ayuden a articular mejor el debate y el disenso, así como el consenso y la decisión colectiva. Funcionalidades que alimenten el conocimiento y reconocimiento mutuo entre diferentes actores, el desarrollo del razonamiento individual y colectivo y, en definitiva, dinámicas que transformen y enriquezcan las perspectivas de las personas participantes (p.ej.: las posiciones desde que las se identifican y discuten los problemas comunes, se proponen soluciones, etc.).

  El programa de esta sesión se divide en dos partes. La primera incluye ponencias de expertas y un debate abierto para reflexionar sobre la relación entre democracia deliberativa y Decidim a partir de casos, aproximaciones y metodologías concretos. La segunda parte, que contará con dos tallereres prácticos, abordará dos asuntos complementarios: a) cómo mejorar la deliberación apoyada en Decidim mediante (y más allá de) el actual rediseño de la plataforma; y, b) cómo las Asambleas Ciudadanas pueden contribuir a dicha deliberación apoyada en la plataforma.

  Algunas preguntas que guiarán esta sesión son:

  - ¿Cómo entendemos o debemos entender la deliberación, especialmente, en Decidim? ¿Qué conceptos y métricas pueden ayudarnos a estudiarla y mejorarla, en la plataforma y más allá de ella?
  - ¿Qué funcionalidades ya existentes, ligadas directa o indirectamente a la deliberación, se pueden mejorar? ¿Cómo lo podría hacerse?
  - ¿Qué nuevas funcionalidades deliberativas se pueden añadir? ¿Qué aspectos específicos tratarían de mejorar estas funcionalidades?
  - ¿Qué plataformas y/o experiencias deliberativas pueden servir de referencia para mejorar las posibilidades y formas de deliberación en Decidim? ¿Cómo pueden las Asambleas Ciudadanas en Decidim contribuir a una deliberación de calidad?
  - Más allá del desarrollo tecnológico: ¿cómo garantizamos o promovemos que el uso de las nuevas funciones para la deliberación se usen y se usen bien? ¿Cuáles son los principios tecnopolíticos que deben regir la deliberación en Decidim.

  Grup motor: Decidim | Tecnopolítica.net (IN3-UOC) | Fundació Ferrer i Guàrdia
  Con el apoyo de:
  Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica | Ajuntament de Barcelona
  Este evento se enmarca en el contexto del proyecto DELMA, una línea de trabajo del >D2<: espacio abierto de investigación transdisciplinar y participativa sobre las múltiples interrelaciones entre datos y democracia, impulsado por Tecnopolítica.net.

  Notas:
  * Lamentablemente no habrá streaming en esta ocasión :-(, pero la sesión será grabada y publicada a posteriori.
  * La entrada es libre y gratuita, previo registro. El idioma será castellano/catalán, con alguna intervención en inglés.
  * Referencias incluidas en el programa completo (PDF)
  🆕 Servicio de canguraje. Contesta la encuesta para pedir el servicio

 • +

  🆕 Consulta cómo fue el debate previo sobre deliberación y Decidim: 👉 https://meta.decidim.org/processes/RedesignDecidim/f/1663/debates/23

  Introducción
  Decidim aspira a ser un proyecto democrático de futuro. Por eso, en esta sesión del LAB metadecidim, queremos debatir posibles mejoras en una de sus facetas o posibilidades fundamentales: la deliberativa. La sesión parte de la idea de que Decidim debe incorporar y promover la democracia deliberativa, definida por autoras como Gutmann & Thompson (2004) como una forma de gobernanza en la que personas libres e iguales (y sus representantes, si los hay) justifican sus posiciones meidante procesos en los que se dan razones mutuamente aceptables y generalmente accesibles, con el objetivo de llegar a decisiones que son vinculantes para todos pero que están abiertas a enmienda en el futuro.

  El objetivo de esta sesión es invitar a la comunidad Decidim a deliberar sobre la deliberación, sobre la incorporación de nuevas funcionalidades (elementos operativos del diseño de Decidim) que ayuden a articular mejor el debate y el disenso, así como el consenso y la decisión colectiva. Funcionalidades que alimenten el conocimiento y reconocimiento mutuo entre diferentes actores, el desarrollo del razonamiento individual y colectivo y, en definitiva, dinámicas que transformen y enriquezcan las perspectivas de las personas participantes (p.ej.: las posiciones desde que las se identifican y discuten los problemas comunes, se proponen soluciones, etc.).

  El programa de esta sesión se divide en dos partes. La primera incluye ponencias de expertas y un debate abierto para reflexionar sobre la relación entre democracia deliberativa y Decidim a partir de casos, aproximaciones y metodologías concretos. La segunda parte, que contará con dos tallereres prácticos, abordará dos asuntos complementarios: a) cómo mejorar la deliberación apoyada en Decidim mediante (y más allá de) el actual rediseño de la plataforma; y, b) cómo las Asambleas Ciudadanas pueden contribuir a dicha deliberación apoyada en la plataforma.

  Algunas preguntas que guiarán esta sesión son:

  - ¿Cómo entendemos o debemos entender la deliberación, especialmente, en Decidim? ¿Qué conceptos y métricas pueden ayudarnos a estudiarla y mejorarla, en la plataforma y más allá de ella?
  - ¿Qué funcionalidades ya existentes, ligadas directa o indirectamente a la deliberación, se pueden mejorar? ¿Cómo lo podría hacerse?
  - ¿Qué nuevas funcionalidades deliberativas se pueden añadir? ¿Qué aspectos específicos tratarían de mejorar estas funcionalidades?
  - ¿Qué plataformas y/o experiencias deliberativas pueden servir de referencia para mejorar las posibilidades y formas de deliberación en Decidim? ¿Cómo pueden las Asambleas Ciudadanas en Decidim contribuir a una deliberación de calidad?
  - Más allá del desarrollo tecnológico: ¿cómo garantizamos o promovemos que el uso de las nuevas funciones para la deliberación se usen y se usen bien? ¿Cuáles son los principios tecnopolíticos que deben regir la deliberación en Decidim.

  Grup motor: Decidim | Tecnopolítica.net (IN3-UOC) | Fundació Ferrer i Guàrdia
  Con el apoyo de:
  Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica | Ajuntament de Barcelona
  Este evento se enmarca en el contexto del proyecto DELMA, una línea de trabajo del >D2<: espacio abierto de investigación transdisciplinar y participativa sobre las múltiples interrelaciones entre datos y democracia, impulsado por Tecnopolítica.net.

  Notas:
  * NUEVO! Consulta aquí los vídeos de la jornada
  * La entrada es libre y gratuita, previo registro. El idioma será castellano/catalán, con alguna intervención en inglés.
  * Referencias incluidas en el programa completo (PDF)
  🆕 Servicio de canguraje. Contesta la encuesta para pedir el servicio

Description (English)

 • -

  🆕 Check the previous debate about deliberation and Decidim: 👉 https://meta.decidim.org/processes/RedesignDecidim/f/1663/debates/238

  Introduction
  Decidim aspires to be a democratic project for the future. For this reason, in this session of the metadecidim LAB, we want to discuss possible improvements in one of its facets or fundamental possibilities: the deliberative one. The session is based on the idea that Decidim should incorporate and promote deliberative democracy, defined by authors such as Gutmann & Thompson (2004) as a form of governance in which free and equal persons (and their representatives, if any) justify their positions through processes in which mutually acceptable and generally accessible reasons are given, with the aim of reaching decisions that are binding on all but are open to amendment in the future.

  The objective of this session is to invite the Decidim community to deliberate on deliberation, on the incorporation of new functionalities (operational elements of the Decidim design) that help to better articulate debate and dissent, as well as consensus and collective decision. Functionalities that feed knowledge and mutual recognition between different actors, the development of individual and collective reasoning and, ultimately, dynamics that transform and enrich the perspectives of the participants (eg, the positions from which they are identified and discussed common problems, proposed solutions, etc.).

  The program for this session is divided into two parts. The first includes talks by experts and an open debate to reflect on the relationship between deliberative democracy and Decidim based on specific cases, approaches and methodologies. The second part, which will feature two practical workshops, will address two complementary issues: a) how to improve Decidim-supported deliberation through (and beyond) the current redesign of the platform; and, b) how the Citizen Assemblies can contribute to said deliberation supported by the platform.

  Some questions that will guide this session are:

  - How do we understand or should we understand deliberation, especially in Decidim? What concepts and metrics can help us study and improve it, on the platform and beyond?
  - What existing functionalities, linked directly or indirectly to deliberation, can be improved? How could it be done?
  - What new deliberative functionalities can be added? What specific aspects would you try to improve these functionalities?
  - What deliberative platforms and/or experiences can serve as a reference to improve the possibilities and forms of deliberation in Decidim? How can the Citizen Assemblies in Decidim contribute to quality deliberation?
  - Beyond technological development: how do we guarantee or promote that the use of new functions for deliberation are used and used well? What are the technopolitical principles that should govern deliberation in Decidim?

  Powered by: Decidim | Tecnopolítica.net (IN3-UOC) | Fundació Ferrer i Guàrdia
  Supported by:
  Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica | Ajuntament de Barcelona
  Este evento se enmarca en el contexto del proyecto DELMA, una línea de trabajo del >D2<: espacio abierto de investigación transdisciplinar y participativa sobre las múltiples interrelaciones entre datos y democracia, impulsado por Tecnopolítica.net.

  Notes:
  * Unfortunately there will be no streaming this time :-(, but the session will be recorded and published later.
  * Admission is free with prior registration. The language will be Spanish/Catalan, with some intervention in English.
  * Literature included in the full program (PDF)
  🆕 Babysitting service: Fill in the survey to order the service

 • +

  🆕 Check the previous debate about deliberation and Decidim: 👉 https://meta.decidim.org/processes/RedesignDecidim/f/1663/debates/238

  Introduction
  Decidim aspires to be a democratic project for the future. For this reason, in this session of the metadecidim LAB, we want to discuss possible improvements in one of its facets or fundamental possibilities: the deliberative one. The session is based on the idea that Decidim should incorporate and promote deliberative democracy, defined by authors such as Gutmann & Thompson (2004) as a form of governance in which free and equal persons (and their representatives, if any) justify their positions through processes in which mutually acceptable and generally accessible reasons are given, with the aim of reaching decisions that are binding on all but are open to amendment in the future.

  The objective of this session is to invite the Decidim community to deliberate on deliberation, on the incorporation of new functionalities (operational elements of the Decidim design) that help to better articulate debate and dissent, as well as consensus and collective decision. Functionalities that feed knowledge and mutual recognition between different actors, the development of individual and collective reasoning and, ultimately, dynamics that transform and enrich the perspectives of the participants (eg, the positions from which they are identified and discussed common problems, proposed solutions, etc.).

  The program for this session is divided into two parts. The first includes talks by experts and an open debate to reflect on the relationship between deliberative democracy and Decidim based on specific cases, approaches and methodologies. The second part, which will feature two practical workshops, will address two complementary issues: a) how to improve Decidim-supported deliberation through (and beyond) the current redesign of the platform; and, b) how the Citizen Assemblies can contribute to said deliberation supported by the platform.

  Some questions that will guide this session are:

  - How do we understand or should we understand deliberation, especially in Decidim? What concepts and metrics can help us study and improve it, on the platform and beyond?
  - What existing functionalities, linked directly or indirectly to deliberation, can be improved? How could it be done?
  - What new deliberative functionalities can be added? What specific aspects would you try to improve these functionalities?
  - What deliberative platforms and/or experiences can serve as a reference to improve the possibilities and forms of deliberation in Decidim? How can the Citizen Assemblies in Decidim contribute to quality deliberation?
  - Beyond technological development: how do we guarantee or promote that the use of new functions for deliberation are used and used well? What are the technopolitical principles that should govern deliberation in Decidim?

  Powered by: Decidim | Tecnopolítica.net (IN3-UOC) | Fundació Ferrer i Guàrdia
  Supported by:
  Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica | Ajuntament de Barcelona
  Este evento se enmarca en el contexto del proyecto DELMA, una línea de trabajo del >D2<: espacio abierto de investigación transdisciplinar y participativa sobre las múltiples interrelaciones entre datos y democracia, impulsado por Tecnopolítica.net.

  Notes:
  * NEW! Check here the video session
  * Admission is free with prior registration. The language will be Spanish/Catalan, with some intervention in English.
  * Literature included in the full program (PDF)
  🆕 Babysitting service: Fill in the survey to order the service

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share