Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Per proposar una nova característica o funcionalitat o una millora o canvi sobre una existent, primer revisa que no estigui ja en el full de ruta o que no s'hagi discutit prèviament. Intenta explicar-te de la manera més clara possible en realitzar una proposta i tingues en compte les instruccions proporcionades a la secció "El procés". Moltes gràcies per contribuir, les teves idees i propostes són molt valuoses per al projecte.

820 propostes

Add character count to conversations
Add a report button on the last activities page
Configure an entry page for each process
Enable card images for debates
Make user groups searchable
Survey logic feature for Decidim Survey
Ordenar proyectos por votos
Assign categories to blog posts
Order processes groups in processes page
Add commentable `body` to comments export
Add view source to text editor in admin
Send email to the author when a content is hidden
Order assemblies and processes in public page
Implementación de un plan de civic engagement en la plataforma
Assign valuators when managing a single proposal in the admin
Linkar las ponentes en el programa al perfil o descripción de ponentes
Export Budgets vote results as Excel
Import and export proposal images and attachements
Url aliases for participatory spaces
Feat join meeting as user group
Auto email after submitting a proposal
[EN] Let user groups be organizers of a meeting / [ES] Dejar que los grupos de usuarios sean organizadores
Add anchor links to comments
Rediseño movil adaptativo con usabilidad UX y accesibilidad
Transparent Processes (similar to transparent assemblies)
Show results in the first page of the accountability component and other UX tweaks
Añadir filtros para navegar en los encuentros presenciales
Allow admins to delete an official proposal
Damage (& Idea-) Report
Change XLS exports to XLSX (XLS worksheets limited to 65,536 rows)
Adding dropdown single select option to surveys
Allow attachements in comments
Automatically report potential spam users
Enhance accessibility for disabled users
Make character limit for comments configurable from admin
Improve the score of comments
Preserve current search filters for admin data exports
Proposals - Internal tags for administrative purposes
Allow authors of user generated meetings to close their meeting
Add a config flag to disable the registration code
Improve UX of the Notification System and Moderation Workflow
Possibility for administrator to link images to content pages
Customizable URL token / Components accessible by link only
Gestió grup de processos (ocultar subprocessos a la Home)
Centralized media library
Feedback form for more actions (PB vote, proposal...)
Dereference (new) profile pages to limit spam exposure and disincentivise spam accounts
Add webp format for images
Add an admin parameter for length of private messages
Allow for multiple attachments on proposals
Resultats per pàgina:
50
Veure totes les propostes retirades

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir