Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Per proposar una nova característica o funcionalitat o una millora o canvi sobre una existent, primer revisa que no estigui ja en el full de ruta o que no s'hagi discutit prèviament. Intenta explicar-te de la manera més clara possible en realitzar una proposta i tingues en compte les instruccions proporcionades a la secció "El procés". Moltes gràcies per contribuir, les teves idees i propostes són molt valuoses per al projecte.

807 propostes

Confirm that you want to desjoin from the meeting
Cercador al Registre d'administració
New role and permissions for assemblies
Page to show all upcoming events
Improve the error feedback on input errors
[EN] Diff rendering improvements in version control
Improve Diff visualization for amendments
Creació i gestió camps del formulari de propostes
GDPR - Right to be forgotten - Ability for admins to delete user accounts
Definir edat mínima i edat màxima
Afegir l'Aranès com a idioma al Decidim
Habilitar Meetings (encuentros) no presenciales y combinadas
Create a daily digest with newly reported content
Let admins crop pictures on Decidim
Proposal + comments export
Export Budgets vote results as Excel
[EN] Possibility to sort assemblies acocording to scopes / [ES] Posibilidad de ordenar las asambleas en función del abasto
Adapt image (CSS) for every tenant
Feedback form for more actions (PB vote, proposal...)
Better control of the authorization permission requirements for a component
Use content classification systems for better SPAM detection
Bulk actions to block reported participants
Ability to use reverse geocoding
Implementar servei SaaS de decidim
Add a third meeting type for hybrid event (in person and online)
Create "matrix" question type for the survey module
Introduir sèries de trobades
Completar la funcionalidad polimórfica de seguir
Response to comments when comments are disabled should be an admin option
Add upvotes et downvotes to comments exports
Multilingual URLs for language versions
Comments: authors able to change
Use of the survey component as contact form. Notification required.
Añadir datos públicos de contexto a los procesos y debates de la ciudadanía.
Modifying proposals I should be able to change my joint file
Add a config flag to disable the registration code
Publication date field for blog articles
Enhance mutli-tenancy capabilities by adding configuration options at the organization level
Different terminology by tenant
Add "My proposals" filter in the proposals list page
Management the registrations and deregistretion participants of an instance
Possibility to configure the participatory space navigation
Espacio para crear el Portal de las entidades
Enhance proposals and initiatives comparator
Send notification when initiative reaches 100% of support thereshold
Gestió grup de processos (ocultar subprocessos a la Home)
Possibility to disable compare step in the wizard
Ability to hide and show questions when editing questionnaire
Resend all private users invitations at once
Add versioning to initiatives
Resultats per pàgina:
50
Veure totes les propostes retirades

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir