Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

403 proposals

Ordre els processos a la pàgina processos
Recomposició de respostes quan fas el modul enquesta
Invitations to Initiatives are sent before they are published
Inici de la validació tècnica de les iniciatives amb 2 seleccionats a la Comissió de Promoció per part de l'usuari
Official proposals do not allow denunciation or moderation.
Translation mistake on Initiatives component
Filtre de propostes per categoria no funciona al mapa
Al editar una proposta es perd la geolocalització
No resta el comentari amagat per moderació en el recompte de comentaris
Data error when creating propossal
Error message when I cannot withdraw my proposal is not explicite enough
Search box does not work
Decidim Team Assembly is shown 3 times
Descarregar excel amb propostes
Message error trying to join as a Promoter on an Initiative
No funciona el enlace de invitación a admin
Proposals can be modify even though they've received support or have been commented
La imatge de perfil no agafa la resolució correcta
El nou buscador, està mostrant propostes que no estan públicades
Error al intentar acceder al configurador de permisos dentro de un componente.
Visibilitat de procés privat vs grup de processos
Període actiu del procés no agafa el dia de finalització
L'input tipus date_field no funciona correctament quan s'entra la data manualment.
Don't know what %{limit} is referring to on the message shown at image attached
Can not hide a comment through moderation
Can not secure Consultations with verifiers
Desaparece enlace a panel de administración
Añadir imágenes tras modificar propuestas
Actualización estado campana de notificaciones
Fijar tamaño de celdas y resolver problemas de interlineados en tarjetas
Auto-follow enabled?
Next meeting in Assemblies homepage is not correct
Process m-size cards are not properly displayed, they include too much content
Assembly cards on assemblies home page display too much content
Apareix el nombre de vots amagats
Non-member users can participate to a private, transparent assembly
Missing keys in 0.11 ?
Comments are missing on the home stats
Can not hide number of supports
Some styles have been changed/lost in cards
Editar proposta no deixa canviar l'arxiu adjunt a la proposta
Enlace Plan (pdf) roto. Redirección a portada en vez de resultado.
Cannot access notifications on 0.10.x
Strange behaviour when click on icon next to endorse button
Les dates d'inici i fi del procés apareixen de manera automàtica amb errada ortogràfica: en català els mesos van en minúscula i cal apostrofar.
Unknown problem when creating a meeting
Unable to change Categories on proposals
Quan creo una proposta veig la proposta draft d'algu altre!
Linking proposals to results for accountability
Adhesions should not be Enable by default
Use target "_blank" for attachments & external links
Al editar una proposta pot canviar l'autor involuntàriament
Al clicar sobre un adjunt no s'obre en una nova pestanya
After removing a proposal, it keeps saying I have created one
Importar propostes pot crear propostes duplicades
Datepicker doesn't display the right date format in french
Two buttons "create" and "send" when creating a managed user
Editing homepage appearance error
Error en la traducció de Properes Trobades en català
Pages display order is not the same in 'pages/index' and in the main_footer
Autorizaciones / El Padrón
Time error configuration on debates
¿Es obligatorio empezar el texto de las propuestas con letras mayúsculas?
The date of the proposals does not appear on the XL card
Shared data between organization
Notification sent event if proposal not published
Documents and collections should move up to the top of webhooks and related content in process page
Endorsement doesn't generate notifications to followers
Threshold support/voting needs to be better distinguished from maximum votes
Error when creating new scope for initiative type
Add image when video not available on consultations
Feedback needed after Endorsing
When maximum supports is 0 it shouldn't be shown the threshold
Error de traducció
Messages appear duplicated on conversations.
Administration of User Officialitation
While editing my bug notification I could not acces the "attachements" box
I could not attach a picture when notifying a bug
User mention doesn't work always
When user has no nickname nothing displays in conversation title
Cal imatge de banner contingut resaltat sempre
Selección de procesos pasados, activos, próximos y todos: Se queda 'colgado' "Carregant resultats..."
Proposal component crashes only in English for Roadmap process at meta.decidim
Missatge d'OK al crear una nota privada
Falta traducció en castellà al actualitzar un usuari Admin
No es pot eliminar un usuari Admin que no ha acceptat la invitació
Types of initiatives are not displayed on left navigation filter-menu
Paging error in metadecidim reporting bugs
Notification error with strings
Format de l'informe de tancament de trobada
Filter selector not working on Mobile (with Firefox)
Updating meetings error
Es mostra malament la informació d'un resultat al mòdul seguiment
Official proposals in sortitions
Past processes displayed under Active Processes
Al Sign-in falta traduccions (en català) en l'error de contrasenya
Multiple notifications of the same "event"
El botó per "Deixar de donar suport" continua dient "Ja li has donat suport""
No puc accedir a les trobades del procés de benvinguda
Error al configurar els àmbits i el nombre de signatures de les iniciatives
Results per page:
100
See all withdrawn proposals

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share