Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Per proposar una nova característica o funcionalitat o una millora o canvi sobre una existent, primer revisa que no estigui ja en el full de ruta o que no s'hagi discutit prèviament. Intenta explicar-te de la manera més clara possible en realitzar una proposta i tingues en compte les instruccions proporcionades a la secció "El procés". Moltes gràcies per contribuir, les teves idees i propostes són molt valuoses per al projecte.

820 propostes

Poder ordenar les propostes pel nombre de suports rebuts sempre
Targeted communication to groups of people
Allow answering survey several times
Move homepage settings to Homepage section
Continuity in components
User flow / guidance tool
Use machine translation in notifications
Basic socio-demographic data on participants
[EN] Change text button assemblies when there are no components
Enable projects geocoding for Budget component
Send multiple notification emails in one ♻️
Rethinking the nickname requirements for participants
Add the feature "process type" to allow filtering Processes by type
Online meetings option
Url aliases for participatory spaces
Language preference in participant settings
Non anonymous survey answer
Collaborative Draft Form improvements
Allow participants to write proposals without/before creating their account
Integrate a homepage slider
Clarify sign in and sign up pages
Disable "sortitions" and "budgets" by default
Template for answer proposal
Place scopes in toggle for accountability index page
Add support for machine translations of user-generated content
Make character limit for comments configurable from admin
Afegir delegació de vot al mòdul consultes
Mejorar el sistema de moderación de propuestas y usuarios
Registration form customization
Alphabetize sub-scopes in filters
Personalized timezones
Maximum number of projects to be voted on on Budget component
[EN] Duplicate the survey in the same process and in different processes / [ES] Duplicar la encuesta en el mismo proceso y en procesos diferentes
Hide picture, bio and personal url for blocked users, even for logged in users
Complete the Api
GDPR / Data portability - User authorizations metadata
UX simplification of initiatives for broader use cases
Change the link in author tooltip to send easily a message to the author
GDPR / Right to be forgotten - User authorizations metadata
Add the ability for an admin to contact a user directly
Can we add ordering options to the proposal list
Show end time in the card and detail of debate
Better UX - Make the listing cards more simple
Add title sections in survey
Improve UX of the Notification System and Moderation Workflow
Online meetings for user generated meetings
Possibility to configure default sorting for porposals
Improve the usability of the map
Publish posts in my initiative as a user
Admin contact form
Resultats per pàgina:
50
Veure totes les propostes retirades

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir