Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Per proposar una nova característica o funcionalitat o una millora o canvi sobre una existent, primer revisa que no estigui ja en el full de ruta o que no s'hagi discutit prèviament. Intenta explicar-te de la manera més clara possible en realitzar una proposta i tingues en compte les instruccions proporcionades a la secció "El procés". Moltes gràcies per contribuir, les teves idees i propostes són molt valuoses per al projecte.

812 propostes

Proposals - Internal tags for administrative purposes
Customizable URL token / Components accessible by link only
Possibility for administrator to link images to content pages
Centralized media library
Possibility to set an undefined time in the end date for a debate
An accessible captcha for Decidim
Add filters on /meetings page
Add webp format for images
Accountability from the front-office
Better proposal import options
Add a report button on the last activities page
Enable feature duplication
Add character count to conversations
Assign categories to blog posts
Freeform Assembly Social Links
Allow admins to delete an official proposal
Order processes groups in processes page
Add view source to text editor in admin
Enhance accessibility for disabled users
Add the number of followers in the follow button
Preserve current search filters for admin data exports
Make character limit for comments configurable from admin
Survey logic feature for Decidim Survey
Send email to the author when a content is hidden
Damage (& Idea-) Report
Feedback form for more actions (PB vote, proposal...)
Assign valuators when managing a single proposal in the admin
Make user groups searchable
Implementación de un plan de civic engagement en la plataforma
Order assemblies and processes in public page
[EN] Let user groups be organizers of a meeting / [ES] Dejar que los grupos de usuarios sean organizadores
Export Budgets vote results as Excel
Add commentable `body` to comments export
Enable card images for debates
Meetings informations that last more than one day
Add confirmation email with answers in survey questionnaires
Create an installer package
Ordenar proyectos por votos
Change XLS exports to XLSX (XLS worksheets limited to 65,536 rows)
New content block - Process groups
Use of the survey component as contact form. Notification required.
Add an "open trash" space for inadmissible initiatives
Merge actions of "Minutes" and "Close" in meetings
[EN] Possibility to sort assemblies acocording to scopes / [ES] Posibilidad de ordenar las asambleas en función del abasto
Enable external registration links
Management the registrations and deregistretion participants of an instance
Navigate processes, agoras, initiatives and votations on a map
Make the name of the organitzation the option of being multi-language
Espacio para crear el Portal de las entidades
Possibility to configure the participatory space navigation
Resultats per pàgina:
50
Veure totes les propostes retirades

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir