Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Per proposar una nova característica o funcionalitat o una millora o canvi sobre una existent, primer revisa que no estigui ja en el full de ruta o que no s'hagi discutit prèviament. Intenta explicar-te de la manera més clara possible en realitzar una proposta i tingues en compte les instruccions proporcionades a la secció "El procés". Moltes gràcies per contribuir, les teves idees i propostes són molt valuoses per al projecte.

818 propostes

Add images to the card on official proposals
Targeted communication to groups of people
Continuity in components
Allow answering survey several times
Language preference in participant settings
Url aliases for participatory spaces
User flow / guidance tool
Move homepage settings to Homepage section
[EN] Change text button assemblies when there are no components
Rethinking the nickname requirements for participants
Enable projects geocoding for Budget component
Online meetings option
Send multiple notification emails in one ♻️
Add the feature "process type" to allow filtering Processes by type
Use machine translation in notifications
Basic socio-demographic data on participants
[EN] Duplicate the survey in the same process and in different processes / [ES] Duplicar la encuesta en el mismo proceso y en procesos diferentes
Non anonymous survey answer
Collaborative Draft Form improvements
Template for answer proposal
Clarify sign in and sign up pages
Integrate a homepage slider
Place scopes in toggle for accountability index page
Disable "sortitions" and "budgets" by default
Allow participants to write proposals without/before creating their account
Maximum number of projects to be voted on on Budget component
Afegir delegació de vot al mòdul consultes
Make character limit for comments configurable from admin
Personalized timezones
Add support for machine translations of user-generated content
Alphabetize sub-scopes in filters
Registration form customization
Mejorar el sistema de moderación de propuestas y usuarios
Hide picture, bio and personal url for blocked users, even for logged in users
UX simplification of initiatives for broader use cases
Complete the Api
Can we add ordering options to the proposal list
Add the ability for an admin to contact a user directly
GDPR / Right to be forgotten - User authorizations metadata
Show end time in the card and detail of debate
Online meetings for user generated meetings
Add title sections in survey
Improve the usability of the map
Publish posts in my initiative as a user
Better UX - Make the listing cards more simple
GDPR / Data portability - User authorizations metadata
Improve UX of the Notification System and Moderation Workflow
Possibility to configure default sorting for porposals
Make exports configurable
Admin contact form
Resultats per pàgina:
50
Veure totes les propostes retirades

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir