Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Per proposar una nova característica o funcionalitat o una millora o canvi sobre una existent, primer revisa que no estigui ja en el full de ruta o que no s'hagi discutit prèviament. Intenta explicar-te de la manera més clara possible en realitzar una proposta i tingues en compte les instruccions proporcionades a la secció "El procés". Moltes gràcies per contribuir, les teves idees i propostes són molt valuoses per al projecte.

808 propostes

Challenges module
Online Meetings with videconferences
A better Decidim in Docker
Complete the Api
Contrato social. Referencia a gobiernos e instituciones con investigación de violaciones de derechos humanos por organismos internacionales.
A mobile app for Decidim
Anonymous survey answers
Rediseño movil adaptativo con usabilidad UX y accesibilidad
Improve frontend-design of participatory texts
Matrix/Element.io instead of Gitter + Telegram for community communication
Let participants create meetings on participatory processes
Intelligent recommendations
Allow answering survey several times
Add votes from Budgets component to the available metrics and statistics
Add .xml sitemap config flag to /system
Importar y exportar Meetings
Change "here.com" for "Open Street Map"
Add homepage block feature latest blog posts
Allow for multiple attachments on proposals
Automatic translation for user generated content
Templates for surveys
Add show password option on sign in, sign up and forgot password forms
Verification of Identity for Ballots and Votation in an area of circunscription (cities, terrirories, ..)
Crear variables globales para tipo de organización y tipo de "base"
[EN] Possibility to sort assemblies acocording to scopes / [ES] Posibilidad de ordenar las asambleas en función del abasto
Improvements for the participatory texts module
Admin contact form
Notify change of proposal state to the author
LDAP support for user authentication
Use of the survey component as contact form. Notification required.
User privacy options and ability to disable public profiles
Personalized timezones
Admin user access log against authentication attempts
Gamification of the administration
Provide a URL to be able to sign up + become member of a private space
Add QR code generation as a sharing option
GDPR Compliance - Automate deletion of inactive users' accounts
Millores al mòdul d'enquestes
Add "Ongoing" option to date filter on meetings
Provide new option to support a proposal: with a scale
Collapsible sections in the admin
Allow visitors to register to an event without having to signup
Flexible Admin-Configurable Display Order Options for Processes
Add nickname autofilling to the sign up form
Send email to the author when a content is hidden
Automatically deleting inactive users (if the admin chooses to do so)
Multilingual URLs for language versions
Type of answer: List selection (survey)
Navigate processes, agoras, initiatives and votations on a map
Duplicate questions in consultations
Resultats per pàgina:
50
Veure totes les propostes retirades

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir