Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

To propose a new feature or functionality or an improvement or change upon an existing one, first please check out that it is not already on the roadmap, or that it hasn't been discussed already. Try to be as clear as possible when making a new proposal and take into account the instructions provided on "The Process" section. Thanks for contributing, your ideas and proposals are very valuable for this project.

820 proposals

Notify change of proposal state to the author
New role and permissions for assemblies
De-activate categories for new proposals, maintain them for results and old proposals
Take advantage of ceased date in order to show more information of members
Identificador únic automàtic al procés de registre d'usuari
Calendari amb esdeveniments de participació
Improve the score of comments
Add extra field exporting proposals
Organize Assemblies
Number of participants in each process and phase
Ocultar avis amb instruccions de suports
Bloquear usuarios después de múltiples intentos fallidos
Open external links/related documents in another tab/window
Add "My proposals" filter in the proposals list page
Add a way to dismiss the omnipresent banner
Reverse chronological order in conversations
Display the number of users subscribed to the newsletter
Caducitat de les dades d'autorització
Establir un mínim obligatori de suports a les propostes
Incloure el component enquesta dintre d'una trobada
As a user I can edit my comment
Millorar l'apartat "Tancar" dels tipus de funcionalitats dels processos
Mail invitació reunió a membres
Import attachment of the proposals
Enable interactive map for participatory budget
Include endorsements for blog posts
Comply with EU's General Data Protection Regulation (GDPR)
As a user I want to receive a notification when my comment gets and upvote / downvote
Use neutral terminology
Display meeting name instead of org name in admin
Vincular propostes i trobades de processos amb assemblees
Cercador d'usuaris
Incorporar usuaris a un procés
Improve surveys with enhancements
Authorization handler modal for surveys
Sorting categories
Authorization handlers to restrict users comments
Use more Quill Rich Text Editor capabilities
Enabling hashtags on user generated content
Establecer un umbral de notificaciones por mail al seguir a un usuario
Las organicaciones o user groups también deberían ser mencionables
Añadir el tipo de ordenación de propuestas "más comentadas"
We should always display "The process" tab
Add text edition features for the report field when closing a meeting
Modifying proposals I should be able to change my joint file
Make new proposal button more visible
Poder ordenar les propostes pel nombre de suports rebuts sempre
Afegir imatges al cos de les pàgines
Automatic translation for user generated content
Notify participants when result execution state is updated, for those results related to their proposals
Permetre la pujada masssiva de documents adjunts o fotografies
Editar propostes oficials
Configurar camps obligatoris al crear una proposta
En Usuarios de Asamblea implementar el campo de nickname
Suports ponderats per prioritats
Por defecto seguir a mis propias propuestas
Encuentros propuestos por ciudadanos
Incluir "Grupo de Procesos" dentro de "Procesos" en el menú del panel de Admin
User created debate delete/purge
Documentation/howto's on different scope in Processes
Activity counter could have links to click on them
Display all processes on home page stats not only active
Opción de pre-visualización para texto propuestas
No surt l'icona per respodre a una proposta i acceptar-la/rebutjar-la
Incorporar informació del pressupost al seguiment de resultats
Duplicar una enquesta
Afegir un botó "Afegir pregunta" a sota de les preguntes creades
Gestió grup de processos (ocultar subprocessos a la Home)
Poder generar documents Excel-Word dels continguts tant intern com extern
Gestió dels administradors d'un procés
Canviar l'icona de les Enquestes per que no es confongui amb la d'informació
Sorteo para seleccionar propuestas en un proceso de participación
Nuevo espacio de multiconsultas
Poca visibilitat alhora d'inscriure't
Afegir un comptador de comentaris en la targeta de cada debat
Registre d'aportacions en el panell d'usuari
Inserció d'imatges barrejades amb text
Ampliar opcions de l'editor de text.
Guardar abans de publicar
Buscardor para las Propuestas en el menu de Funcionalidades
Completar la funcionalidad polimórfica de seguir
Importar y exportar Meetings
Preguntar y almacenar el ámbito del usuario
Proposta millora (iteració) component enquesta
Apoyar automáticamente la propuesta creada por el usuario
Mejorar el sistema de moderación de propuestas y usuarios
Añadir un contador de comentarios en cada tarjeta de propuesta dentro de la página listado de propuestas
Poder editar una proposta (com a mínim tenir un marge de temps)
Permitir a las organizaciones adherirse a una propuesta
Opció d'afegir camps per crear una proposta
Creació i gestió camps del formulari de propostes
Cartes als regidors/es
Text enriquits per a les actes de les Trobades.
Mantenimiento y mejora de diseño web y experiencia de usuario
Módulo “Textos participativos”
Módulo “Espacio de colaboración”
Módulo “Buscador”
Mejoras en propuestas
Módulo “Configurador y generador de páginas de jornadas”
Módulo “Visualización de datos”
Results per page:
100
See all withdrawn proposals

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share