Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Per proposar una nova característica o funcionalitat o una millora o canvi sobre una existent, primer revisa que no estigui ja en el full de ruta o que no s'hagi discutit prèviament. Intenta explicar-te de la manera més clara possible en realitzar una proposta i tingues en compte les instruccions proporcionades a la secció "El procés". Moltes gràcies per contribuir, les teves idees i propostes són molt valuoses per al projecte.

304 propostes

Add a hint in admin for multi-lingual instances

Imatge pels mitjans: "Other proposals" suggestions

"Other proposals" suggestions

Allow admins to "internally" categorize proposals into different scopes

Displays all yep, nope and neutral in colums

Tag system for administrators/evaluators

Participatory budget and metrics

Free settings of Users Rights

Configurar camps obligatoris al crear una proposta

Include static pages (help section) in the GraphQL API

Duplicar un formulari d'inscripció al component trobades

Poca visibilitat alhora d'inscriure't

Apoyar automáticamente la propuesta creada por el usuario

Include village / city / region heraldic in scopes

Verification of Identity for Ballots and Votation in an area of circunscription (cities, terrirories, ..)

Possibility to publish pages, unpublish pages and hide pages from navigation

Imatge pels mitjans: Resend all private users invitations at once

Resend all private users invitations at once

Incloure usuaris gestionats al Recompte total

Imatge pels mitjans: Easier theming e.g. for Bootstrap UI framework

Easier theming e.g. for Bootstrap UI framework

Follow button in the Proposal

Imatge pels mitjans: Don't show error in case field is empty when creating a proposal

Don't show error in case field is empty when creating a proposal

Imatge pels mitjans: Add an answer date to initiative answer

Add an answer date to initiative answer

Provide "Debate" as top level menu item

Possibility to disable sign up / registering

Revamp promoters committee members permissions

Imatge pels mitjans: Voting carousel

Voting carousel

Imatge pels mitjans: Adding French to Metadecidim / La mise à disposition du français sur Metadecidim

Adding French to Metadecidim / La mise à disposition du français sur Metadecidim

Imatge pels mitjans: Integrate a homepage slider

Integrate a homepage slider

Create types of votations and process of votations

Possibility to add subtitles as a participant

Añadir datos públicos de contexto a los procesos y debates de la ciudadanía.

Proposal + comments export

Make the order criteria for comments configurable from the admin

Imatge pels mitjans: Add initiative comment in the authorization parameters

Add initiative comment in the authorization parameters

Add file uploads field to Discussions component

Cercador al Registre d'administració

Imatge pels mitjans: Create, edit and remove badges

Create, edit and remove badges

Imatge pels mitjans: Alternative voting methods in budget

Alternative voting methods in budget

Imatge pels mitjans: Add Github like checklists to results

Add Github like checklists to results

Add conditional new field "Set as required field" when admin enable "Scopes" in the component configuration form

Liquid democracy

Imatge pels mitjans: Export of proposals as word.doc

Export of proposals as word.doc

PDF for participatory text consultations

Send a single notification when both proposals and proposals' answers are uploaded in bulk.

Vinculació de trobades

Add areas to "my interests"

Do not ask for user name during registration

Ability to publish individual accountability results

Changes to answered state filtering of proposals

Ability to disable participatory space view hooks (e.g. proposal listing)

Imatge pels mitjans: Add "Create proposal as" in admin "New proposal" form

Add "Create proposal as" in admin "New proposal" form

Add config field to set max size of uploaded files by admins

Ask for the Participant's interest following his/her registration

Imatge pels mitjans: Disseny nou mòdul de Debat Familiar

Disseny nou mòdul de Debat Familiar

Change duration in the agenda Meetings

Add option to receive or not private note notification

Hide the authorization handler used for impersonation from /authorizations

Configuration option for disabling automatic browser language detection

Poder ordenar les propostes pel nombre de suports rebuts sempre

Proposal email notifications could say "click here to go directly to proposal"

Unify Management users private assemblies

Impersonate user session ending gains admin access

Export comments in blog posts

Mail invitació reunió a membres

Afegir l'Aranès com a idioma al Decidim

Internal module for text analysis

Meeting registrations closing time

Enable "Pages" space as a module for processes

GDPR - Right to object processing of personal details

Allow contacting participants for ID validation

One to many relationships for areas

Opción para que los componentes no salgan automáticamente en el menú

Support/Vote without the need to be registered to Decidim

Alternative display option for comments

Allow visitors without accounts to vote on proposals

Imatge pels mitjans: Take advantage of ceased date in order to show more information of members

Take advantage of ceased date in order to show more information of members

Allow assigning to users in Accountability module

Imatge pels mitjans: Dynamically update images in forms

Dynamically update images in forms

Rebre notificació quan t'inclouen a una Assemblea

Definir edat mínima i edat màxima

Use diferent media files for diferent devices

Possibles millores en el modul seguiment

Add "pay what you can" option for conference registration

Poder definir adreces URL personalitzades

Permetre comentaris en la funcionalitat pàgina

Para cada fase --> panel de El Proceso con diferente información

AI-generated summaries of long comment chains

Imatge pels mitjans: Make the proposal map filterable

Make the proposal map filterable

Visualization of community network and interactions

General Assembly

If I am private user of child assembly I am private user of mother assembly

Possibility to use free text search for categories and scopes

Role for Translators which doesn't require full admin rights

When Etherpad integration is enabled, use those notes for the minutes field when closing a meeting

Space for default image when items have no image

Notify participants when their ask to join the collaborative draft is accepted

Disable "sortitions" and "budgets" by default

French inclusive writing

Customizable survey success message

Imatge pels mitjans: Add option to include time zones

Add option to include time zones

Improvements on "collaborative draft --> to proposal" flow

Resultats per pàgina:
100
Veure totes les propostes retirades

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir