Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Per proposar una nova característica o funcionalitat o una millora o canvi sobre una existent, primer revisa que no estigui ja en el full de ruta o que no s'hagi discutit prèviament. Intenta explicar-te de la manera més clara possible en realitzar una proposta i tingues en compte les instruccions proporcionades a la secció "El procés". Moltes gràcies per contribuir, les teves idees i propostes són molt valuoses per al projecte.

807 propostes

Unify Management users private assemblies
Grouping multi-choice questions
Auto email after submitting a proposal
Allow non-registered users to register for meetings
Funcionalidad de puntuación/impacto - Modificación del de presupuestos
Disseny nou mòdul de Debat Familiar
Add option to receive or not private note notification
Add social networks: Mastodon, telegram, peertube
Send email to the author when a content is hidden
Intelligent recommendations
Add the number of followers in the follow button
Add start/end time in Consultations
Add commentable `body` to comments export
Display budgeting projects in a modal window instead of their own page
Registration form customization
Visibility and access to online meeting rooms
Extend the GraphQL mutations APIs
Show the amount of individual voters in the budgets component
Export only the current selection in the admin
Add vote count per budget on budgets index in BO
Send proof of response of a survey to participants
Incloure el component enquesta dintre d'una trobada
Improve surveys with enhancements
Show descritption of categories in UI to improve UX
Notify change of proposal state to the author
Customizable survey success message
Better user experience related to Consultations/Questions
Provide "good" password rules
Put most recent message on top of conversations
Hybrid (open & private) assemblies and processes
Improvements to the participant group feature
Alternative ways for delivering export results
Templates for surveys
Enable external registration links
Voice Contributions
Identificador únic automàtic al procés de registre d'usuari
Url aliases for participatory spaces
Resend all private users invitations at once
Add follow button on results
Ability for users to discover their own content
Ability to create blog posts as a user group
Condorcet voting
Módulo “Espacio de colaboración”
Enhance accessibility for disabled users
Configure dedicated domain for a participatory space
Add comments export to meetings
Add notification setting for reported users
Add announcement in the Assembly space
Hacer que las estadísticas de actividades en procesos sean clickables (enlace)
Place inactive steps configurations in toggle
Enable admins to send bulk invitations to participants
Admin analytics dashboard
Sorteo para seleccionar propuestas en un proceso de participación
Afegir imatges al cos de les pàgines
Targeted communication to groups of people
GDPR - Right to be forgotten - Ability for admins to delete user accounts
Mejoras en procesos y generales
Enhance officialization table in admin
User activity timeline
Añadir un contador de comentarios en cada tarjeta de propuesta dentro de la página listado de propuestas
Possibility to configure default sorting for porposals
Visualization about the submitted proposals
Add conditional new field "Set as required field" when admin enable "Scopes" in the component configuration form
CSV Census notifications or auto-authorizations
Budgets Admins experience enhancements
Assign categories to blog posts
Add nickname autofilling to the sign up form
Import attachment of the proposals
Registration form improvement with 2 steps + 1 onboarding screen
Make user groups searchable
Añadir filtros para navegar en los encuentros presenciales
Proposals - Internal tags for administrative purposes
Mail invitació reunió a membres
Add verifications to consultation questions
Add character count to conversations
Create a Media Gallery component
We should always display "The process" tab
Clarify the texts for download & delete data in "My account"
Display the component menu in participatory spaces
Improving open data feature on Decidim
Add confirmation email with answers in survey questionnaires
Possibility to use free text search for categories and scopes
Caducitat de les dades d'autorització
Linkar las ponentes en el programa al perfil o descripción de ponentes
Anonymous survey answers
Change XLS exports to XLSX (XLS worksheets limited to 65,536 rows)
Enhance initiative filter in the admin
Add step title to process header phase of initiatives
Ability to search for ideas that have not yet been linked to projects
Add title sections in survey
Place scopes in toggle for accountability index page
Add the ability for an admin to contact a user directly
List display for proposals' index
[Security] Automatically sign out user after certain period of time
Survey logic feature for Decidim Survey
Initiatives notifications enhancement
Preguntar y almacenar el ámbito del usuario
Edit my private notes (Proposal component)
Afegir més d'un padró a la plataforma
Disable accountability automated progress caluclations
Resultats per pàgina:
100
Veure totes les propostes retirades

Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir